logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   minus 2015
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza z miesiąca grudnia (w formacie PDF):

 • Zarządzenie nr 158/2015 Burmistrza Susza z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Suszu przy ul. Mickiewicza.
 • Zarządzenie nr 159/2015 Burmistrza Susza z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu położonych w obrębie 5 miasta Susz.
 • Zarządzenie nr 160/2015 Burmistrza Susza z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu, położonych w miejscowości Lubnowy Małe, gm. Susz.
 • Zarządzenie nr 161/2015 Burmistrza Susza z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia umową sprzedaży zabudowanych gruntów i lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonych w Olbrachtówku, gmina Susz.
 • Zarządzenie nr 162/2015 Burmistrza Susza z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „ Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Susz”.
 • Zarządzenie nr 163/2015 Burmistrza Susza z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „ Administrowanie cmentarzami komunalnymi przy ul. Pieniężnego – Iławskiej w Suszu”.
 • Zarządzenie nr 164/2015 Burmistrza Susza z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego- garażu nr 12  położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 165/2015 Burmistrza Susza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych.
 • Zarządzenie nr 166/2015 Burmistrza Susza z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Suszu przy ul. Piastowskiej.
 • Zarządzenie nr 167/2015 Burmistrza Susza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 168/2015 Burmistrza Susza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Zarządzenie nr 169/2015 Burmistrza Susza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Zarządzenie nr 170/2015 Burmistrza Susza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie.
 • Zarządzenie nr 171/2015 Burmistrza Susza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Suszu przy ul. Mickiewicza.
 • Zarządzenie nr 172/2015 Burmistrza Susza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowym.

Ilość odwiedzin: 5038
Nazwa dokumentu: Grudzień
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2016-02-03 15:45:57
Data udostępnienia informacji: 2016-02-03 15:45:57
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-03 15:50:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner