logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   minus 2015
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza z miesiąca października (w formacie PDF):

 • Zarządzenie nr 126/2015 Burmistrza Susza z dnia 02 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu, położonej w miejscowości Redaki, gm. Susz.
 • Zarządzenie nr 127/2015 Burmistrza Susza z dnia 02 października 2015 r. w sprawie przekazania środka trwałego.
 • Zarządzenie nr 128/2015 Burmistrza Susza z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na 25 października 2015 r.
 • Zarządzenie nr 129/2015 Burmistrza Susza z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • Zarządzenie nr 130/2015 Burmistrza Susza z dnia 05 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego na ternie miasta Susz.
 • Zarządzenie nr 131/2015 Burmistrza Susza z dnia 05 października 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 873.708,62 zł dla Gmina Susz”.
 • Zarządzenie nr 132/2015 Burmistrza Susza z dnia 06 października 2015 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2015-2025.
 • Zarządzenie nr 133/2015 Burmistrza Susza z dnia 13 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego na ternie miasta Susz.
 • Zarządzenie nr 134/2015 Burmistrza Susza z dnia 13 października 2015 r. o zmianie zarządzenia Nr 129/2015 Burmistrza Susza z dnia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • Zarządzenie nr 135/2015 Burmistrza Susza z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 136/2015 Burmistrza Susza z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyboru sołtysa wsi Piotrkowo, Gmina Susz.
 • Zarządzenie nr 137/2015 Burmistrza Susza z dnia 20 października 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Floriana w Suszu – kolektor główny –Etap I”.
 • Zarządzenie nr 138/2015 Burmistrza Susza z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie w 2016 kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 •  Zarządzenie nr 139/2015 Burmistrza Susza z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego na terenie miasta Susz.
 • Zarządzenie nr 140/2015 Burmistrza Susza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Suszu przy ul. Słowiańskiej.
 • Zarządzenie nr 141/2015 Burmistrza Susza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.
 • Zarządzenie nr 142/2015 Burmistrza Susza z dnia 30 października 2015 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszu.
 • Zarządzenie nr 143/2015 Burmistrza Susza z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 144/2015 Burmistrza Susza z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Suszu przy ul. Świętego Floriana.

Załączniki do pobrania: 2015-11-27 12:05:15 - Zarządzenie nr 126/2015 Burmistrza Susza z dnia 02 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu, położonej w miejscowości Red (35.21 kB)
2015-11-27 12:05:47 - Zarządzenie nr 130/2015 Burmistrza Susza z dnia 05 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego na ternie miasta Susz. (31.16 kB)
2015-11-27 12:06:09 - Zarządzenie nr 132/2015 Burmistrza Susza z dnia 06 października 2015 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno (186.94 kB)
2015-11-27 12:06:41 - Zarządzenie nr 133/2015 Burmistrza Susza z dnia 13 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego na ternie miasta Susz. (32.54 kB)
2015-10-14 14:37:08 - Zarządzenie Burmistrza Susza 136-2015 wybory uzupełniające sołtysa wsi Piotrkowo (PDF) (224.60 kB)
2015-11-27 12:07:29 - Zarządzenie nr 139/2015 Burmistrza Susza z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego na terenie miasta Susz. (32.27 kB)
2015-11-27 12:07:47 - Zarządzenie nr 140/2015 Burmistrza Susza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Suszu przy ul. Słowiańskiej. (32.21 kB)
2015-11-27 12:08:28 - Zarządzenie nr 143/2015 Burmistrza Susza z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. (3.39 MB)
2015-11-27 12:19:04 - Zarządzenie nr 144/2015 Burmistrza Susza z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Suszu przy ul. Świętego Floriana. (32.72 kB)

Ilość odwiedzin: 5696
Nazwa dokumentu: Październik
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2015-10-01 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2015-10-14 14:30:04
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-27 12:19:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner