logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   minus 2015
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza z miesiąca lipca (w formacie PDF):

 • Zarządzenie nr 72/2015 Burmistrza Susza z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Słowiańskiej.
 • Zarządzenie nr 73/2015 Burmistrza Susza z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Przebudowa ulicy Staffa w Suszu – II etap”
 • Zarządzenie nr 74/2015 Burmistrza Susza z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Przebudowa infrastruktury drogowej na terach wiejskich Gminy Susz”.
 • Zarządzenie nr 75/2015 Burmistrza Susza z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie nr 76/2015 Burmistrza Susza z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie zarządzenia nr 19/2014 Burmistrza Susza z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suszu.
 • Zarządzenie nr 77/2015 Burmistrza Susza z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku.
 • Zarządzenie nr 78/2015 Burmistrza Susza z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu, położonej w miejscowości Jakubowo Kisielickie, gm. Susz.
 • Zarządzenie nr 79/2015 Burmistrza Susza z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu, położonej w miejscowości Jakubowo Kisielickie, gm. Susz.
 • Zarządzenie nr 80/2015 Burmistrza Susza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Budowa boiska o wymiarach 44m x 24m przy Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich”
 • Zarządzenie nr 81/2015 Burmistrza Susza z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego mienie Gminy Susz.
 • Zarządzenie nr 82/2015 Burmistrza Susza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015r.
 • Zarządzenie nr 83/2015 Burmistrza Susza z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uczestniczących w Otwartym Konkursie ofert nr RKZP.724.2.3.2015 na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2015.

 

 

Ilość odwiedzin: 4192
Nazwa dokumentu: Lipiec
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2015-09-15 09:09:17
Data udostępnienia informacji: 2015-09-15 09:09:17
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-15 09:14:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner