logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   minus 2015
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza z miesiąca maja (w formacie PDF):

 • Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Susza z dnia 05 maja 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz.
 • Zarządzenie nr 52/2015 Burmistrza Susza z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu.
 • Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Susza z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz”
 • Zarządzenie nr 54/2015 Burmistrza Susza z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Susza z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uczestniczących w Otwartym Konkursie ofert RLZP.524.2.2.2015 na realizację zadania publicznego świadczonego na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2015.
 • Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Susza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Susz”
 • Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza Susza z dnia 19 maja 2015 r. o zmianie zarządzenia nr 41/2015 Burmistrza Susza z 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r.
 • Zarządzenie nr 58/2015 Burmistrza Susza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Susza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Zakup i dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 60/2015 Burmistrza Susza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Świętego Floriana.
 • Zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza Susza z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Jawty Wielkie – Etap II”

 

Załączniki do pobrania: 2015-07-02 11:05:26 - Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Susza z dnia 05 maja 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej ofer (341.06 kB)
2015-07-02 11:05:57 - Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Susza z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej ofer (347.38 kB)
2015-07-02 11:07:36 - Zarządzenie nr 54/2015 Burmistrza Susza z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. (15.49 MB)
2015-07-02 11:18:00 - Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Susza z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia (353.79 kB)
2015-07-02 11:25:27 - Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Susza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej ofer (344.09 kB)
2015-07-02 11:29:57 - Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza Susza z dnia 19 maja 2015 r. o zmianie zarządzenia nr 41/2015 Burmistrza Susza z 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do wyborów (268.30 kB)
2015-07-02 11:35:23 - Zarządzenie nr 58/2015 Burmistrza Susza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. (16.71 MB)
2015-07-02 11:37:22 - Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Susza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej ofer (352.96 kB)
2015-07-02 11:41:21 - Zarządzenie nr 60/2015 Burmistrza Susza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Świętego Floriana. (291.24 kB)
2015-07-02 11:42:37 - Zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza Susza z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej ofer (365.59 kB)

Ilość odwiedzin: 4443
Nazwa dokumentu: Maj
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2015-07-02 10:39:56
Data udostępnienia informacji: 2015-07-02 10:39:56
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-02 11:53:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner