logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   minus 2015
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza w miesiącu styczniu (w formacie PDF):

  • Zarządzenie nr 1/2015 Burmistrza Susza z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia dla Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Suszu formularza kontrolnego stanowiącego podstawę do oceny planowanego wydarzenia pod katem jego atrakcyjności dla potencjalnych odbiorców.
  • Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrza Susza z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji w celu wydania opinii na temat wniosku złożonego przez Suski Ośrodek Kultury o przyznanie nagrody pieniężnej Kapeli Ludowej „Suse”
  • Zarządzenie nr 3/2015 Burmistrza Susza z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Susz w 2015 roku.
  • Zarządzenie nr 4/2015 Burmistrza Susza z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Mickiewicza.
  • Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowania jest przyznane.
  • Zarządzenie nr 6/2015 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  • Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnia Pana Daniela Szczepańskiego – podinspektora ds. przetwarzania danych   w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu oraz Pana Dawida Suskiego – podinspektora w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Suszu do
  • Zarządzenie nr 8/2015 Burmistrza Susza z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr RLZP..524.2.1.2015 na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2015.
  • Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Susza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
  • Zarządzenie nr 10/2015 Burmistrza Susza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Susz w 2015 r.

Załączniki do pobrania: 2015-02-26 11:33:42 - Zarządzenie nr 3/2015 Burmistrza Susza z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i pozamilitarnych przygotowań obro (202.39 kB)
2015-02-26 11:33:54 - Zarządzenie nr 4/2015 Burmistrza Susza z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Mickiewicza. (78.33 kB)
2015-02-26 11:34:31 - Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i f (350.70 kB)
2015-03-03 07:48:51 - Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnia Pana Daniela Szczepańskiego – podinspektora ds. przetwarzania danych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Spo (113.19 kB)
2015-02-26 11:35:38 - Zarządzenie nr 8/2015 Burmistrza Susza z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr RLZP..524.2.1.2015 na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszka (1.66 MB)
2015-02-26 11:36:28 - Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Susza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. (8.08 MB)
2015-02-26 11:36:46 - Zarządzenie nr 10/2015 Burmistrza Susza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Susz w 2015 r. (521.22 kB)

Ilość odwiedzin: 6049
Nazwa dokumentu: Styczeń
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2015-02-26 11:30:06
Data udostępnienia informacji: 2015-02-26 11:30:06
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-03 10:15:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner