logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
   minus Informacja dla osób posługujących się językiem migowym
   minus Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Suszu
   minus Opłata skarbowa
   plus Ewidencja ludności
   minus Dowody Osobiste
   plus Druki - formularze - wnioski
   minus Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Potwierdzanie umów dzierżaw
   minus Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Opłata skarbowa po 1 stycznia 2007 r.
  
         Od 1 stycznia 2007 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące opłaty skarbowej. Nowa ustawa, uchwalona 18 października 2006 roku zastąpiła obowiązującą ustawę o opłacie skarbowej z 9 września 2000 r. Od 1 stycznia 2007 roku zmieniono katalog przedmiotów podlegających opłacie skarbowej (niektóre zostały pominięte w nowej ustawie, inne zaś dodane do niej). Oprócz tego zlikwidowano znaki opłaty skarbowej. Podwyższone zostały również wysokości opłat utrzymanych w nowych uregulowaniach.
         Do wniesienia opłaty skarbowej zobowiązani są wszyscy, jeśli w wyniku dokonanego zgłoszenia lub na wniosek dokonuje sie czynności urzędowej albo wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie.
         Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Należy to uczynić, dokonując wpłaty gotówką w kasie organu podatkowego ( organem tym jest odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta) lub bezgotówkowo na rachunek tego organu, w którym nastąpić ma czynność urzędowa.
         Podstawa prawna:
1.Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635)
2.Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U. Nr 246, poz.1804)   

Za czynności urzędowe opłatę skarbową w Gminie Susz
można wnosić w kasie Urzędu Miejskiego w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6.
Kasa czynna jest do godziny 14:00 w dniach pracy Urzędu (w środy do 15:00)
lub na konto:
BANK SPÓŁDZIELCZY W SUSZU
NR 92 8320 0005 0000 0114 2000 0220 

 

Ilość odwiedzin: 15066
Nazwa dokumentu: Opłata skarbowa
Osoba, która wytworzyła informację: Sek.
Osoba, która odpowiada za treść: Sek.
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2007-01-17 13:44:16
Data udostępnienia informacji: 2007-01-17 13:44:16
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-26 10:23:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner