logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
minus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
   minus Postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu
   minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
   minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
   minus Wybory ławników 2024
   minus Wybory - archiwum
      plus Wybory Sejm RP i Senat RP 2011
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Jawty Małe i wsi Bornice
      minus Wybory do PE 2014
      minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
      minus Wyborów sołtysów, członków rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli i członków zarządów osiedli w jednostkach pomocniczych Gminy Susz. Kadencja 2015-2019
      minus Wybory Prezydenta RP 2015
      minus Referendum Ogólnokrajowe 2015
      minus Wybory ławników kadencji 2016-2019
      minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Ulnowo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Januszewo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Brusiny
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bałoszyce
      minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
      minus Wybory sołtysów i rad sołeckich, przewodniczących osiedli i rad osiedli - kadencja 2019-2023
      minus Wybory ławników - kadencji 2020-2023
      minus Wybory do PE 2019
      minus Wygaśnięcie mandatu radnego
      minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Suszu
      minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Redaki
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bronowo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Kamieniec
      minus Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Suszu 2020
      minus Wybory Prezydenta RP 2020
      minus Odwołanie sołtysa i przeprowadzenie wyborów przedterminowych w sołectwie Grabowiec
      minus Wybory Sołtysa - Bronowo
      minus Wybory Sołtysa - Grabowiec
      minus Wybory Sołtysa - Krzywiec
      minus Wybory Sołtysa - Kamieniec
      minus Gminna Rada Seniorów w Suszu
      minus Wybory uzupełniające sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kamieniec
      minus Wybory ławników kadencja 2024-2027
      minus Wybory do Sejmu i Senatu
      minus Gminna Rada Seniorów w Suszu
      minus Wybory Sołtysa - Januszewo
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączniku poniżej znajduje się treść:

 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.08.2023r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu
 • Informacja OKW o składzie i dyżurach
 • Zestawienie dyżurów Urzędnika Wyborczego
 • Postanowienie  Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 30.08.2023 r.
 • Obwieszczenienie Burmistrza Susza z dnia 14.09.2023r. o granicach obwodów, siedzibach OKW.
 • Zarządzenie Burmistrza Susza z dnia 14.09.2023r.  w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Susz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 19 września 2023 r. - dodatkowe zgłoszenia kandydatów do OKW - informacja o losowaniach.
 • POSTANOWIENIE NR 259/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r (OKW z Gminy Susz str. 136-146)
 • POSTANOWIENIE NR 309/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 września 2023 r.
  w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Susz (2023-10-02)
 • INFORMACJA BURMISTRZA SUSZA z dnia 5 października 2023r. w sprawie zorganizowania przez Gminę Susz bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosownia położonych na obszarze gminy.
 • Informacja o bezpłatnym transporcie na wybory
 • Postanowienie nr 377/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Susz
 • Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
  na obszarze właściwości
 • OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ELBLĄGU z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów nr 8 KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o warunkach ważności głosu.
 • Obwieszczenie-a3 - odwzorowanie karty  - wskazanie unieważnionej listy

Załączniki do pobrania: 2023-09-01 13:13:11 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.08.2023r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu (PDF) (333.78 kB)
2023-09-01 13:13:45 - Informacja OKW o składzie i dyżurach (PDF) (101.65 kB)
2023-09-01 13:14:08 - Zestawienie dyżurów Urzędnika Wyborczego (PDF) (390.52 kB)
2023-09-08 14:50:06 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 30.08.2023 (PDF) (349.07 kB)
2023-09-15 12:42:16 - Obwieszczenienie Burmistrza Susza z dnia 14.09.2023r. o granicach obwodów, siedzibach OKW (PDF) (493.25 kB)
2023-09-15 12:43:16 - Zarządzenie Burmistrza Susza z dnia 14.09.2023r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Susz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych (PDF) (445.75 kB)
2023-09-19 13:45:22 - INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 19 września 2023 r. - dodatkowe zgłoszenia kandydatów do OKW - informacja o losowaniach (PDF) (103.33 kB)
2023-09-25 09:57:57 - POSTANOWIENIE NR 259/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (PDF) (1.60 MB)
2023-09-25 14:50:31 - POSTANOWIENIE NR 309/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych (PDF) (157.77 kB)
2023-10-03 07:18:20 - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych (2023-10-02) PDF (190.08 kB)
2023-10-05 14:55:47 - Informacja Burmistrza Susza w sprawie zorganizowania przewozu pasażerskiego (PDF) (372.78 kB)
2023-10-11 18:13:31 - Informacja o bezpłatnym transporcie na wybory (PDF) (386.55 kB)
2023-10-12 13:43:54 - Postanowienie nr 377/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Susz (PDF) (474.66 kB)
2023-10-12 13:44:30 - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości (PDF) (335.35 kB)
2023-10-14 09:18:55 - obwieszczenie - o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów nr 8 KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW (PDF) (270.63 kB)
2023-10-14 09:20:32 - Obwieszczenie-a3 - odwzorowanie karty (PDF) (308.08 kB)

Ilość odwiedzin: 3655
Nazwa dokumentu: Wybory do Sejmu i Senatu
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Iwona Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Iwona Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2023-09-01 13:11:13
Data udostępnienia informacji: 2023-09-01 13:11:13
Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-30 08:47:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner