logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   minus 2019
      minus 2019-02-21 IV sesja RM
      minus 2019-03-28 V sesja RM
      minus 2019-05-29 VI sesja RM
      minus 2019-06-19 VII sesja RM
      minus 2019-08-06 VIII sesja RM
      minus 2019-08-14 IX sesja RM
      minus 2019-09-26 X sesja RM
      minus 2019-11-07 XI sesja RM
      minus 2019-11-29 XII sesja RM
      minus 2019-12-19 XIII sesja RM
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:

 • Obecność i głosowania imienne radnych na V sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 28 marca 2019 r.
 • Uchwały podjęte na V sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 28 marca 2019 r.:
  • Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz, zabudowanych na cele mieszkaniowe
  • Uchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. 
  • Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz.
  • Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
  • Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Boskiej Królowej Świata w Kamieńcu.
  • Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susz w obrębie geodezyjnym Chełmżyca. 
  • Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz w obrębie geodezyjnym Susz -4 w rejonie ul.Piastowskiej.
  • Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/343/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 sierpnia 2018r.w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Susz.
  • Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/304/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 marca 2018 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.
  • Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/287/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Susz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
  • Uchwała Nr V/58/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz. 
  • Uchwała Nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2019 r. 
  • Uchwała Nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Susz w 2019r. 
  • Uchwała Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Susz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.

Załączniki do pobrania: 2019-04-11 11:25:26 - Obecność i głosowania imienne radnych na V sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 28 marca 2019 r. (PDF) (2.59 MB)
2019-04-11 11:25:42 - Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa (442.61 kB)
2019-04-11 11:26:03 - Uchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.  (994.07 kB)
2019-04-11 11:26:22 - Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz. (765.03 kB)
2019-04-11 11:26:52 - Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. (627.13 kB)
2019-04-11 11:27:13 - Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej Mat (300.26 kB)
2019-04-11 11:27:36 - Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susz w obrębie geodezyjnym Chełmżyca (492.63 kB)
2019-04-11 11:28:01 - Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz w obrębie geodezyjnym Susz-4 w (430.60 kB)
2019-04-11 11:28:25 - Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/343/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 sierpnia 2018r.w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczani (364.07 kB)
2019-04-11 11:28:53 - Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/304/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 marca 2018 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godz (366.87 kB)
2019-04-11 11:29:17 - Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/287/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji (1.12 MB)
2019-04-11 11:29:53 - Uchwała Nr V/58/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.  (3.59 MB)
2019-04-11 11:30:52 - Uchwała Nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2019 r.  (1.35 MB)
2019-04-11 11:31:33 - Uchwała Nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Susz w 2019r.  (240.63 kB)
2019-04-11 11:32:10 - Uchwała Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Susz oraz określenia granic obwodów publiczn (1.02 MB)

Ilość odwiedzin: 5142
Nazwa dokumentu: 2019-03-28 V sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2019-03-28 13:00:00
Data udostępnienia informacji: 2019-04-11 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-11 11:35:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner