logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
minus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
   minus Postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu
   minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
   minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
   minus Wybory - archiwum
      plus Wybory Sejm RP i Senat RP 2011
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Jawty Małe i wsi Bornice
      minus Wybory do PE 2014
      minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
      minus Wyborów sołtysów, członków rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli i członków zarządów osiedli w jednostkach pomocniczych Gminy Susz. Kadencja 2015-2019
      minus Wybory Prezydenta RP 2015
      minus Referendum Ogólnokrajowe 2015
      minus Wybory ławników kadencji 2016-2019
      minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Ulnowo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Januszewo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Brusiny
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bałoszyce
      minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
      minus Wybory sołtysów i rad sołeckich, przewodniczących osiedli i rad osiedli - kadencja 2019-2023
      minus Wybory ławników - kadencji 2020-2023
      minus Wybory do PE 2019
      minus Wygaśnięcie mandatu radnego
      minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Suszu
      minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Redaki
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bronowo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Kamieniec
      minus Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Suszu 2020
      minus Wybory Prezydenta RP 2020
      minus Odwołanie sołtysa i przeprowadzenie wyborów przedterminowych w sołectwie Grabowiec
      minus Wybory Sołtysa - Bronowo
      minus Wybory Sołtysa - Grabowiec
      minus Wybory Sołtysa - Krzywiec
      minus Wybory Sołtysa - Kamieniec
      minus Gminna Rada Seniorów w Suszu
      minus Wybory uzupełniające sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kamieniec
      minus Wybory ławników kadencja 2024-2027
      minus Wybory do Sejmu i Senatu
      minus Gminna Rada Seniorów w Suszu
      minus Wybory Sołtysa - Januszewo
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Pomocne strony o wyborach samorządowych 2018:


W załącznikach treści:

 • Obwieszczenie Burmistrza Susza z dnia 27 sierpnia 2018 r.w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej.
 • Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu (Załącznik nr 30  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych  w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.)
 • Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu z dnia 11 września 2018 r. - o siedzibie i terminach przyjmowania zgłoszeń kandydatów. 
 • Obwieszczenie  Powiatowej Komisji Wyborczej w Iławie z dnia 12 września 2018 roku dotyczącego składu osobowego Powiatowej Komisji Wyborczej w Iławie oraz informacji dotyczącej dyżurów w/w  Komisji.
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUSZA z dnia 18 września 2018r. 
   o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika w wyborach do Rady Miejskiej w Suszu, Rady Powiatu w Iławie i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Burmistrza Susza, w wyborach zarządzonych na 21 października 2018 r.
 • Dyżury urzędnika wyborczego w Gminie Susz.
 • Ogłoszenie z dnia 21 września 2018 r. -  uzupełnienie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez Komitety Wyborcze.
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 września 2018 r. (uzupełnienie składów OKW - losowanie kandydatów).
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w ELblągu II z dnia 19 września 2018 w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych.
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Suszu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 28 września 2018 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat o pełnionych dyżurach w siedzibie Komisarzy Wyborczych w Elblągu w dniach 20-21 października 2018.

 

Załączniki do pobrania: 2018-08-27 13:07:00 - Obwieszczenie Burmistrza Susza o okręgach wyborczych (DOC) (44.00 kB)
2018-09-12 08:43:13 - Zał. Nr 30 postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu II - skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu (PDF) (119.94 kB)
2018-09-12 09:34:43 - Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu z dnia 11-09-2018 (PDF) (121.66 kB)
2018-09-18 11:45:48 - Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Iławie z dnia 12 września 2018 roku dotyczącego składu osobowego Powiatowej Komisji Wyborczej w Iławie oraz informacji dotyczącej dyżurów w/w Komisji (PD (225.57 kB)
2018-09-21 15:45:29 - Obwieszczenie Burmistrza Susza z dnia 18 września 2018 - o obwodach głosowania ... wybory 2018 (PDF) (138.66 kB)
2018-09-21 12:13:04 - Dyżury urzędnika wyborczego w Gmine Susz (PDF) (508.05 kB)
2018-09-21 17:45:32 - Ogłoszenie z dnia 21-09-2018 uzupełnienie kandydatów do OKW (PDF) (285.58 kB)
2018-09-24 15:03:25 - INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 września 2018 r. (126.11 kB)
2018-09-26 13:56:37 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 19 września 2018 w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych (PDF) (400.09 kB)
2018-09-28 15:55:46 - Obwieszczenie MKW w Suszu z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych (PDF) (412.18 kB)
2018-10-08 12:45:09 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w ELblągu II z dnia 19 września 2018 w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych (PDF) (2.54 MB)
2018-10-18 14:30:22 - Komunikat o pełnionych dyżurach w siedzibie Komisarzy Wyborczych w Elblągu 20-21 października 2018 (PDF) (708.47 kB)

Ilość odwiedzin: 26513
Nazwa dokumentu: WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2018-08-27 12:55:51
Data udostępnienia informacji: 2018-08-27 13:08:46
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-05 07:26:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner