logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   minus 2018
      minus 2018-styczeń
      minus 2018-luty
      minus 2018-marzec
      minus 2018-kwiecień
      minus 2018-maj
      minus 2018-czerwiec
      minus 2018-lipiec
      minus 2018-sierpień
      minus 2018-wrzesień
      minus 2018-październik
      minus 2018-listopad
      minus 2018-grudzień
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści Zarządzeń Burmistrza Susza z miesiąca: 
marzec 2018 
(do publikacji w BIP):

  • Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Susza z dnia 09 marca 2018 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uczestniczących w otwartym konkursie ofert nr RLZP.524.2.1.2018 na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz w roku 2018.
  • Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Susza z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu, położonej w miejscowości Piotrkowo, gm. Susz.
  • Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Susza z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej Nr 40 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
  • Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Susza z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej na terenie miasta Susz.
  • Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Susza z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2017 rok.
  • Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Susza z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej stanowiącego korytarz oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym jako pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w Krzywcu Nr 23, gm. Susz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
  • Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Susza z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Januszewie Nr 8, gm. Susz, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
  • Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Susza z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Załączniki do pobrania: 2018-04-16 13:18:23 - Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Susza z dnia 09 marca 2018 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działal (710.71 kB)
2018-04-16 13:18:44 - Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Susza z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu, położonej w miejscowości Piotrkowo, gm. Sus (270.09 kB)
2018-04-16 13:19:05 - Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Susza z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej Nr 40 wraz z oddaniem w użytko (207.97 kB)
2018-04-16 13:19:26 - Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Susza z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej na terenie miasta Susz. (227.25 kB)
2018-04-16 13:20:07 - Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Susza z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2017 rok. (12.65 MB)
2018-04-16 13:20:30 - Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Susza z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej stanowiącego korytarz oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym (298.58 kB)
2018-04-16 13:20:49 - Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Susza z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Januszewie Nr 8, gm. Susz, wraz ze sprzedażą ułamkowej częś (229.58 kB)
2018-04-16 13:21:30 - Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Susza z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. (15.81 MB)

Ilość odwiedzin: 3254
Nazwa dokumentu: 2018-marzec
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2018-03-30 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 14:55:46
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-16 13:21:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner