logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   minus 2015
      minus 2015-01-15 III sesja RM
      minus 2015-03-05 IV sesja RM
      minus 2015-04-21 V sesja RM
      minus 2015-06-08 VI sesja RM
      minus 2015-06-25 VII sesja RM
      minus 2015-09-17 VIII sesja RM
      minus 2015-10-29 IX sesja RM
      minus 2015-11-26 X sesja RM
      minus 2015-12-17 XI sesja RM
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na IX sesji RM Susz w dniu 29 października 2015:

 • Uchwała Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Iławie na kadencję 2016-2019
 • Uchwała Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
 • Uchwała Nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr IX/92/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
 • Uchwała Nr IX/93/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminne Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii
 • Uchwała Nr IX/94/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia zPowiatem Iławskim do realizacji zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Susz: Nr 2830N - ul. Prabucka; Nr 2821N - ul. Słowiańska; Nr 1910N - ul. Piastowska; Nr 1289N - na odc. Emilianowo - Krzywiec; Nr 1200N na odc. Krzywiec - Jakubowo Kisielickie" w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" i zabezpieczenia w budżecie na 2016 rok środków finansowych na realizację tego zadania
 • Uchwała Nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2015-2024
 • Uchwała Nr IX/96/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2015
 • Uchwała Nr IX/97/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Susz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Susz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • Uchwała Nr IX/98/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu niezabudowanego, położonego w Jawtach Wielkich gmina Susz, tanowiącego drogę gruntową
 • Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz
   

Załączniki do pobrania: 2015-11-13 07:58:25 - Uchwała Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Iławie na kadencję 2016-2019 (104.48 kB)
2015-11-13 07:58:44 - Uchwała Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeni (175.48 kB)
2015-11-13 07:59:01 - Uchwała Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (99.96 kB)
2015-11-13 07:59:21 - chwała Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych (799.83 kB)
2015-11-13 07:59:39 - Uchwała Nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (104.72 kB)
2015-11-13 08:00:03 - Uchwała Nr IX/92/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej (99.36 kB)
2015-11-13 08:00:28 - Uchwała Nr IX/93/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminne Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkoman (741.78 kB)
2015-11-13 08:01:01 - Uchwała Nr IX/94/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia zPowiatem Iławskim do realizacji zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych na t (234.13 kB)
2015-11-13 08:01:36 - Uchwała Nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2015-2024 (2.25 MB)
2015-11-13 08:02:13 - Uchwała Nr IX/96/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2015 (1.47 MB)
2015-11-13 08:02:33 - Uchwała Nr IX/97/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Susz, których właścicielem lub zarządzającym jest (259.02 kB)
2015-11-13 08:03:21 - Uchwała Nr IX/98/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu niezabudowanego, położonego w Jawtach Wielkich gmina Susz, tan (1.48 MB)
2015-11-13 08:04:42 - Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (3.22 MB)

Ilość odwiedzin: 5970
Nazwa dokumentu: 2015-10-29 IX sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2015-10-29 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2015-11-13 07:54:24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-13 08:05:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner