logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   minus 2015
      minus 2015-01-15 III sesja RM
      minus 2015-03-05 IV sesja RM
      minus 2015-04-21 V sesja RM
      minus 2015-06-08 VI sesja RM
      minus 2015-06-25 VII sesja RM
      minus 2015-09-17 VIII sesja RM
      minus 2015-10-29 IX sesja RM
      minus 2015-11-26 X sesja RM
      minus 2015-12-17 XI sesja RM
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na VIII sesji RM Susz w dniu 17.09.2015:

 • Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatury na ławnika.
 • Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydacie na ławnika
 • Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Susz
 • Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5.XI.2004 r. o wyrażeniu zgody na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, która obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej oraz stosowania umownych stawek oprocentowania rozłożonej ceny lokali mieszkalnych.
 • Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz
 • Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów niezabudowanych, położonych w Olbrachtówku, gmina Susz z przeznaczeniem na drogę
 • Uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów niezabudowanych, położonych w Bornicach, gmina Susz z przeznaczeniem na drogę
 • Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu niezabudowanego, położonego w Dąbrówce, gmina Susz stanowiącego drogę gruntową
 • Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/133/2004 Rady Miejskiej w suszu z dnia 5.XI.2004 o wyrażeniu zgody na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, która obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej oraz stosowania cen umownych stawek oprocentowania rozłożonej ceny lokali mieszkalnych
 • Uchwała Nr VIII/82/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloetniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2015-2024
 • Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2015 r.
 • Uchwała Nr VIII/84/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. o zmianie uchwały Nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz w obrębie geodezyjnym Redaki
 • Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/63/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2018 dla Gminy Susz

Załączniki do pobrania: 2015-10-27 12:38:09 - Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatury na ławnika. (131.08 kB)
2015-10-27 12:38:34 - Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydacie na ławnika (293.50 kB)
2015-10-27 12:39:35 - Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy ma (402.11 kB)
2015-10-27 12:40:15 - Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 5.XI.2004 r. o wyrażeniu zgody na stosowanie bonifi (2.03 MB)
2015-10-27 12:40:52 - Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (2.85 MB)
2020-04-27 09:59:14 - Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów niezabudowanych, położonych w Olbrachtówku, gmina Susz z przeznaczeniem (1.50 MB)
2020-04-27 10:00:07 - Uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów niezabudowanych, położonych w Bornicach, gmina Susz z przeznaczeniem na drogę (1.59 MB)
2015-10-27 12:42:06 - Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu niezabudowanego, położonego w Dąbrówce, gmina Susz stanowiące (576.55 kB)
2015-10-27 12:42:28 - Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/133/2004 Rady Miejskiej w suszu z dnia 5.XI.2004 o wyrażeniu zgody na stosowanie bonifika (512.30 kB)
2015-10-27 12:43:09 - Uchwała Nr VIII/82/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloetniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2015-2024 (3.87 MB)
2015-10-27 12:43:39 - Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2015 r. (1.31 MB)
2015-10-27 12:43:56 - Uchwała Nr VIII/84/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. o zmianie uchwały Nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla (253.44 kB)
2015-10-27 12:44:17 - Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz w obrębie geodezy (773.56 kB)
2015-10-27 12:44:44 - Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/63/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytka (277.53 kB)

Ilość odwiedzin: 6401
Nazwa dokumentu: 2015-09-17 VIII sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-09-17 18:00:00
Data udostępnienia informacji: 2015-10-02 11:44:53
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-27 10:00:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner