logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
   minus Informacja dla osób posługujących się językiem migowym
   minus Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Suszu
   minus Opłata skarbowa
   plus Ewidencja ludności
   minus Dowody Osobiste
   plus Druki - formularze - wnioski
   minus Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Potwierdzanie umów dzierżaw
   minus Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik do uchwały nr VI/199/2020
Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 lipca 2020 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Deklaracja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

W załącznikach poniżej cyfrowa wersja deklaracji do wypełnienia i przesłania zgodnie z zapisami uchwały nr VI/199/2020 http://bip.susz.pl/zalaczniki/3678/URM-XVI-199-2020_07-08-2020_11-52-09.pdf

Deklaracja może byc równieź składana za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Gminy Susz.
Może być opatrywana:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) podpisem osobistym;
3) podpisem zaufanym. 

Załączniki do pobrania: 2022-12-14 11:09:23 - Deklaracja (PDF) (805.37 kB)

Ilość odwiedzin: 14698
Nazwa dokumentu: Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi
Skrócony opis: Załącznik do uchwały nr VI/199/2020 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 lipca 2020 r.
Osoba, która wytworzyła informację: GOS.III - Mariusz Witkowski
Osoba, która odpowiada za treść: GOS.III - Mariusz Witkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-08-03 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2015-08-03 14:58:50
Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-14 11:09:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner