logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
minus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
   minus Postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu
   minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
   minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
   minus Wybory - archiwum
      plus Wybory Sejm RP i Senat RP 2011
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Jawty Małe i wsi Bornice
      minus Wybory do PE 2014
      minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
      minus Wyborów sołtysów, członków rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli i członków zarządów osiedli w jednostkach pomocniczych Gminy Susz. Kadencja 2015-2019
      minus Wybory Prezydenta RP 2015
      minus Referendum Ogólnokrajowe 2015
      minus Wybory ławników kadencji 2016-2019
      minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Ulnowo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Januszewo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Brusiny
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bałoszyce
      minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
      minus Wybory sołtysów i rad sołeckich, przewodniczących osiedli i rad osiedli - kadencja 2019-2023
      minus Wybory ławników - kadencji 2020-2023
      minus Wybory do PE 2019
      minus Wygaśnięcie mandatu radnego
      minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Suszu
      minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Redaki
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bronowo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Kamieniec
      minus Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Suszu 2020
      minus Wybory Prezydenta RP 2020
      minus Odwołanie sołtysa i przeprowadzenie wyborów przedterminowych w sołectwie Grabowiec
      minus Wybory Sołtysa - Bronowo
      minus Wybory Sołtysa - Grabowiec
      minus Wybory Sołtysa - Krzywiec
      minus Wybory Sołtysa - Kamieniec
      minus Gminna Rada Seniorów w Suszu
      minus Wybory uzupełniające sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kamieniec
      minus Wybory ławników kadencja 2024-2027
      minus Wybory do Sejmu i Senatu
      minus Gminna Rada Seniorów w Suszu
      minus Wybory Sołtysa - Januszewo
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wybory Sejm RP i Senat RP 2011
Obwieszczenia, ogłoszenia i informacje związane z wyborami do Sejmu Rp i Senatu RP w dniu 9.10.2011.
2. Wybory uzupełniające sołtysa wsi Jawty Małe i wsi Bornice
Zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Susza o wyborach uzupełniających sołtysów wsi Jawty Małe i Bornice
3. Wybory do PE 2014
4. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
5. Wyborów sołtysów, członków rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli i członków zarządów osiedli w jednostkach pomocniczych Gminy Susz. Kadencja 2015-2019
Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Susza z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli i członków zarządów osi
6. Wybory Prezydenta RP 2015
7. Referendum Ogólnokrajowe 2015
8. Wybory ławników kadencji 2016-2019
9. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Obwieszczenia, ogłoszenia i informacje związane z wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 25.10.2015.
10. Wybory uzupełniające sołtysa wsi Ulnowo
Zarządzenie nr 114/2017 Burmistrza Susza o wyborach uzupełniających sołtysa wsi Ulnowo.
11. Wybory uzupełniające sołtysa wsi Januszewo
Zarządzenie nr 139/2017 Burmistrza Susza o wyborach uzupełniających sołtysa wsi Januszewo.
12. Wybory uzupełniające sołtysa wsi Brusiny
Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Susza o wyborach uzupełniających sołtysa wsi Brusiny.
13. Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bałoszyce
Zarządzenie i ogłoszenie o wyborach uzupełniających sołtysa we wsi Bałoszyce w dniu 14 marca 2018.
14. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
15. Wybory sołtysów i rad sołeckich, przewodniczących osiedli i rad osiedli - kadencja 2019-2023
16. Wybory ławników - kadencji 2020-2023
17. Wybory do PE 2019
18. Wygaśnięcie mandatu radnego
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Suszu.
19. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Suszu
Okręg nr 10 - ogłoszone na dzień 6 października 2019.
20. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Obwieszczenia, ogłoszenia i informacje związane z wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 13.10.2019.
21. Wybory uzupełniające sołtysa wsi Redaki
Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Susza o wyborach uzupełniających sołtysa wsi Redaki
22. Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bronowo
Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Susza o wyborach uzupełniających sołtysa wsi Bronowo
23. Wybory uzupełniające sołtysa wsi Kamieniec
24. Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Suszu 2020
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów wyznacza się na dzień 23 marca 2020 roku do godz. 15:00.
25. Wybory Prezydenta RP 2020
26. Odwołanie sołtysa i przeprowadzenie wyborów przedterminowych w sołectwie Grabowiec
27. Wybory Sołtysa - Bronowo
28. Wybory Sołtysa - Grabowiec
29. Wybory Sołtysa - Krzywiec
30. Wybory Sołtysa - Kamieniec
31. Gminna Rada Seniorów w Suszu
32. Wybory uzupełniające sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kamieniec
33. Wybory ławników kadencja 2024-2027
34. Wybory do Sejmu i Senatu
35. Gminna Rada Seniorów w Suszu
36. Wybory Sołtysa - Januszewo

Ilość odwiedzin: 8451
Nazwa dokumentu: Wybory - archiwum
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2015-04-13 08:24:27
Data udostępnienia informacji: 2015-04-13 08:24:27
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-13 08:24:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner