logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   minus 2014
      minus 2014-02-13 XXXIV sesja RM
      minus 2014-03-27 XXXV sesja RM
      minus 2014-05-13 XXXVI sesja RM
      minus 2014-06-12 XXXVII sesja RM
      minus 2014-07-03 XXXVIII sesja RM
      minus 2014-08-11 XXXIX sesja RM
      minus 2014-09-24 XL sesja RM
      minus 2014-10-29 XLI sesja RM
      minus 2014-11-28 I sesja RM
      minus 2014-12-18 II sesja RM
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na II sesji RM Susz w dniu 18.12.2014: 

 • Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2014-2024
 • Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2014 rok
 • Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury "ostatniej mili"
 • Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
 • Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bałoszyce na lata 2014-2020
 • Uchwała Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Babięty Wielkie na lata 2014-2020
 • Uchwała Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nipkowie pod działalność handlową.
 • Uchwała Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Susz
 • Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
 • Uchwała Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Susz do Związku Gmin "Jeziorak"
 • Uchwała Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Suszu nr VIII/61/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Susz.

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-02 14:53:58 - Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2014-2024 (1.92 MB)
2015-01-02 14:54:35 - Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2014 rok (1.27 MB)
2015-02-13 09:29:39 - Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury "ostatniej mili" (95.06 kB)
2015-01-02 14:55:00 - Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 (381.42 kB)
2015-02-13 09:26:17 - Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bałoszyce na lata 2014-2020 (1.10 MB)
2015-02-13 09:27:08 - Uchwała Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Babięty Wielkie na lata 2014-2020 (5.95 MB)
2020-04-27 09:33:43 - Uchwała Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nipkowie (68.32 kB)
2015-01-02 14:56:22 - Uchwała Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Susz (236.47 kB)
2015-01-02 14:56:50 - Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne (213.07 kB)
2015-01-02 14:57:10 - Uchwała Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Susz do Związku Gmin "Jeziorak" (123.92 kB)
2015-01-02 14:57:28 - Uchwała Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Suszu nr VIII/61/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie (102.18 kB)

Ilość odwiedzin: 7668
Nazwa dokumentu: 2014-12-18 II sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-12-18 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2014-12-29 11:49:05
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-27 09:34:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner