logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
minus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
   minus Postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu
   minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
   minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
   minus Wybory - archiwum
      plus Wybory Sejm RP i Senat RP 2011
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Jawty Małe i wsi Bornice
      minus Wybory do PE 2014
      minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
      minus Wyborów sołtysów, członków rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli i członków zarządów osiedli w jednostkach pomocniczych Gminy Susz. Kadencja 2015-2019
      minus Wybory Prezydenta RP 2015
      minus Referendum Ogólnokrajowe 2015
      minus Wybory ławników kadencji 2016-2019
      minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Ulnowo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Januszewo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Brusiny
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bałoszyce
      minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
      minus Wybory sołtysów i rad sołeckich, przewodniczących osiedli i rad osiedli - kadencja 2019-2023
      minus Wybory ławników - kadencji 2020-2023
      minus Wybory do PE 2019
      minus Wygaśnięcie mandatu radnego
      minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Suszu
      minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Redaki
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bronowo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Kamieniec
      minus Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Suszu 2020
      minus Wybory Prezydenta RP 2020
      minus Odwołanie sołtysa i przeprowadzenie wyborów przedterminowych w sołectwie Grabowiec
      minus Wybory Sołtysa - Bronowo
      minus Wybory Sołtysa - Grabowiec
      minus Wybory Sołtysa - Krzywiec
      minus Wybory Sołtysa - Kamieniec
      minus Gminna Rada Seniorów w Suszu
      minus Wybory uzupełniające sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kamieniec
      minus Wybory ławników kadencja 2024-2027
      minus Wybory do Sejmu i Senatu
      minus Gminna Rada Seniorów w Suszu
      minus Wybory Sołtysa - Januszewo
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AMIEJSKA KOMISJA  WYBORCZA  
W  SUSZU 

Z  SIEDZIBĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SUSZU UL.WYBICKIEGO 6  pok.201

podaje do publicznej wiadomości, że od 24 września 2014r. do zakończenia wyborów do rady gminy w Suszu oraz  wyborów burmistrza
pełni dyżur od godz.10:00 do 15:00
od poniedziałku do piątku

 

Przewodniczący Komisji
Zdzisław Szydzik


Strona Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) 
dot. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w roku 2014 link: http://pkw.gov.pl/2014%20kat%20samorzad/

Wizualizacja wyborów - (Gmina Susz) - http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/gminy/view/280706

Kandydaci na radnych Rady Miejskiej w Suszu  - http://bip.susz.pl/zalaczniki/2397/okw_obw1_Radni_24-10-2014_13-47-36.pdf

Kandydaci na Burmistrza Susza - http://bip.susz.pl/zalaczniki/2397/okw_obw1_Burmistrz_24-10-2014_13-45-00.pdf


W załącznikach treści:

  • Obwieszczenie Burmistrza Susza z dnia 5 września 2014r. - o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej dla wyborów do Rady Miejskiej w Suszu, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

  • Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu Terytorialnych Komisji Wyborczych - załącznik 43 - Miejska Komisja Wyborcza w Suszu

  • OBWIESZCZENIE Burmistrza Susza z dnia 14 października 2014r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i pełnomocnika.

  • Informacja o losowaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

  • Uchwała Nr 2/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu  z dnia 21 października 2014 r. o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy zarzadzonych na dzień 16 lsitopada 2014 r.

  • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w suszu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do rady miejskiej w suszu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

  • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Susza w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Ilość odwiedzin: 24683
Nazwa dokumentu: WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2014-08-21 11:08:12
Data udostępnienia informacji: 2014-08-21 11:08:12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-13 08:26:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner