logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   minus 2014
      minus 2014-02-13 XXXIV sesja RM
      minus 2014-03-27 XXXV sesja RM
      minus 2014-05-13 XXXVI sesja RM
      minus 2014-06-12 XXXVII sesja RM
      minus 2014-07-03 XXXVIII sesja RM
      minus 2014-08-11 XXXIX sesja RM
      minus 2014-09-24 XL sesja RM
      minus 2014-10-29 XLI sesja RM
      minus 2014-11-28 I sesja RM
      minus 2014-12-18 II sesja RM
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XXXIV sesji RM Susz w dniu 13.02.2014:

 • Uchwała Nr XXXIV/248/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
 • Uchwała Nr XXXIV/249/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
 • Uchwała Nr XXXIV/250/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
 • Uchwała Nr XXXIV/251/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Susz na lata 2014-2020”
 • Uchwała Nr XXXIV/252/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/133/2004 z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, która obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej oraz stosowania umownych stawek oprocentowania rozłożonej ceny lokali mieszkalnych - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.4131.65.2014 z dnia 6 marca 2014 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/252/2014 RM Susz z dnia 13 lutego 2014..
 • Uchwała Nr XXXIV/253/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Susz
 • Uchwała Nr XXXIV/254/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu położonych na terenie miasta Susz
 • Uchwała Nr XXXIV/255/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suszu na 2014 rok
 • Uchwała Nr XXXIV/256/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie  przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2014 rok 
 • Uchwała Nr XXXIV/257/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2014 rok
 • Uchwała Nr XXXIV/258/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie
   

Załączniki do pobrania: 2014-02-19 15:37:05 - Uchwała Nr XXXIV/248/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci (58.80 kB)
2014-02-19 15:37:36 - Uchwała Nr XXXIV/249/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w for (55.09 kB)
2014-02-20 07:57:59 - Uchwała Nr XXXIV/250/2014 RM w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (114.21 kB)
2014-02-20 07:58:46 - Uchwała Nr XXXIV/251/2014 RM w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Susz na lata 2014-2020” (3.34 MB)
2014-02-20 08:00:01 - Uchwała Nr XXXIV/252/2014 RM w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/133/2004 z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny lokali m (59.50 kB)
2014-04-01 11:17:57 - Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-4131-65-2014 Wojewody Warm-Maz (PDF) (466.99 kB)
2014-02-20 08:03:27 - Uchwała Nr XXXIV/253/2014 RM w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Susz (86.28 kB)
2020-04-27 09:15:15 - Uchwała Nr XXXIV/254/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu położonych na terenie miasta Susz (499.21 kB)
2014-02-20 08:04:37 - Uchwała Nr XXXIV/255/2014 RM w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suszu na 2014 rok (91.44 kB)
2014-02-20 11:31:59 - Uchwała Nr XXXIV/256/2014 RM w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2014 rok (273.13 kB)
2014-02-20 08:05:27 - Uchwała Nr XXXIV/257/2014 RM w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2014 rok (2.08 MB)
2014-02-20 08:05:57 - Uchwała Nr XXXIV/258/2014 RM w Suszu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie (38.86 kB)

Ilość odwiedzin: 11488
Nazwa dokumentu: 2014-02-13 XXXIV sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-02-13 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2014-02-19 13:55:39
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-27 09:16:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner