logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
minus Programy i plany gminne
   minus Programy i plany dot. ochrony środowiska
   minus Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Susz
   plus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   minus Plany Odnowy Miejscowości
      minus Plan Odnowy Miejscowości Jakubowo Kisielickie na lata 2023-2030
         minus Konsultacje społeczne projektu Planu Odnowy Miejscowości Jakubowo Kisielickie na lata 2023-2030
      minus Plany Odnowy Miejscowości - Archiwalne
   minus Programy Rewitalizacji
   minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Susz
   plus Strategia Rozwoju Gminy Susz
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach znajdują się treści:

  • Zarządzenie Burmistrz Susza z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Odnowy Miejscowości Jakubowo Kisielickie na lata 2023-2030
  • Plan Odnowy Miejscowości Jakubowo Kisielickie 2023-2030 (projekt).
  • Formularz zglaszania uwag i zastrzeżeń w ramach konsultacji
  • Protokół z dnia 19 stycznia 2024 roku z konsultacji społecznych projektu Planu Odnowy Miejscowości Jakubowo Kisielickie na lata 2023-2030

Ilość odwiedzin: 849
Nazwa dokumentu: Konsultacje społeczne projektu Planu Odnowy Miejscowości Jakubowo Kisielickie na lata 2023-2030
Osoba, która wytworzyła informację: RU.II - Marta Pomarańska
Osoba, która odpowiada za treść: RU.II - Marta Pomarańska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2024-01-02 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2024-01-02 14:39:59
Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-13 13:11:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner