logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   minus 2022
      minus 2022-03-16 XXIX sesja RM
      minus 2022-04-08 XXX sesja RM
      minus 2022-06-13 XXXI sesja RM
      minus 2022-06-30 XXXII sesja RM
      minus 2022-08-18 XXXIII sesja RM
      minus 2022-09-30 XXXIV sesja RM
      minus 2022-10-07 XXXV sesja RM
      minus 2022-11-16 XXXVI sesja RM
      minus 2022-12-08 XXXVII sesja RM
      minus 2022-12-22 XXXVIII sesja RM
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:

 • Obecność i głosowania imienne radnych na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 30 września 2022 roku
 • Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 30 września 2022 r.:
  • Uchwała Nr XXXIV/393/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XXXIV/394/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2022 r;
  • Uchwała Nr XXXIV/395/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N – Kamieniec – Ulnowo odc. Olbrachtówko – Brusiny;
  • Uchwała Nr XXXIV/396/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  • Uchwała Nr XXXIV/397/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/304/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze;
  • Uchwała Nr XXXIV/398/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Susz;
  • Uchwała Nr XXXIV/399/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Nipkowie dotyczących odłączenia miejscowości Karolewo od sołectwa Nipkowie i utworzenia nowego sołectwa Karolewo;

Załączniki do pobrania: 2022-10-06 10:02:14 - Obecność i głosowania imienne radnych na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 30 września 2022 roku (PDF) (7.87 MB)
2022-10-06 10:07:11 - Uchwała Nr XXXIV/393/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz; (PDF) (2.41 MB)
2022-10-06 10:07:30 - Uchwała Nr XXXIV/394/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2022 r; (PDF) (1.43 MB)
2022-10-06 10:07:55 - Uchwała Nr XXXIV/395/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację przedsięwzięcia pn. (281.37 kB)
2022-10-06 10:08:21 - Uchwała Nr XXXIV/396/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych; (PDF) (338.98 kB)
2022-10-06 10:08:39 - Uchwała Nr XXXIV/397/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/304/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkow (113.31 kB)
2022-10-06 10:08:56 - Uchwała Nr XXXIV/398/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania (111.55 kB)
2022-10-06 10:09:12 - Uchwała Nr XXXIV/399/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Nipkowie dotyczących odłączenia miejscowo (114.49 kB)

Ilość odwiedzin: 1434
Nazwa dokumentu: 2022-09-30 XXXIV sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Iwona Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Iwona Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-10-06 10:00:28
Data udostępnienia informacji: 2022-10-06 10:00:28
Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-06 10:09:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner