logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   minus 2021
      minus 2021-01-21 XXI sesja RM
      minus 2021-03-04 XXII sesja RM
      minus 2021-05-20 XXIII sesja RM
      minus 2021-06-24 XXIV sesja RM
      minus 2021-07-15 XXV sesja RM
      minus 2021-09-16 XXVI sesja RM
      minus 2021-12-02 XXVII sesja RM
      minus 2021-12-21 XXVIII sesja RM
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:

 • Obecność i głosowania imienne radnych na XXIII sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 20 maja 2021 roku
 • Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 20 maja 2021 r.:
  • Uchwała Nr XXIII/250/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XXIII/251/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2021 r.;
  • Uchwała Nr XXIII/252/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym pałacu w Bałoszycach;
  • Uchwała Nr XXIII/253/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katolickim p.w. Świętego Antoniego z Padwy w Suszu;
  • Uchwała Nr XXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susza w obrębie geodezyjnym Susz-4, w rejonie ul. Koszarowej i ul. Dworcowej oraz w rejonie ul. Prabuckiej i ul. Wiejskiej;
  • Uchwała Nr XXIII/255/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Starego Miasta” w Suszu;
  • Uchwała Nr XXIII/256/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022;
  • Uchwała Nr XXIII/257/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr 5/14 położona w obrębie 5 miasta Susz);
  • Uchwała Nr XXIII/258/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu niezabudowanego, położonego w Bałoszycach, gmina Susz;
  • Uchwała Nr XXIII/259/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XXIII/260/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Susz w roku 2021;
  • Uchwała Nr XXIII/261/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiazywania problemów społecznych w Gminie Susz na lata 2021-2029”;
  • Uchwała Nr XXIII/262/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
  • Uchwała Nr XXIII/263/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki do pobrania: 2021-06-30 10:32:42 - Obecność i głosowania imienne radnych na XXIII sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 20 maja 2021 roku (12.95 MB)
2021-06-02 09:28:17 - Uchwała Nr XXIII/250/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz; (PDF) (3.46 MB)
2021-06-02 09:28:44 - Uchwała Nr XXIII/251/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2021 r.; (PDF) (1.30 MB)
2021-06-02 09:29:22 - Uchwała Nr XXIII/252/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym pałacu w Bałos (323.59 kB)
2021-06-02 09:30:35 - Uchwała Nr XXIII/253/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katol (306.52 kB)
2021-06-02 09:31:02 - Uchwała Nr XXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susza w obrębie geodezyjnym Susz-4, w rejonie ul. (3.74 MB)
2021-06-02 09:31:43 - Uchwała Nr XXIII/255/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Starego Miasta” w Suszu; (PDF) (2.47 MB)
2021-06-02 09:32:18 - Uchwała Nr XXIII/256/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022; (PDF) (208.03 kB)
2021-06-02 09:32:47 - Uchwała Nr XXIII/257/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr (733.17 kB)
2021-06-02 09:33:11 - Uchwała Nr XXIII/258/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu niezabudowanego, położonego w Bałoszycach, gmina Susz; (PDF) (640.79 kB)
2021-06-02 09:33:47 - Uchwała Nr XXIII/259/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na (2.65 MB)
2021-06-02 09:34:20 - Uchwała Nr XXIII/260/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Susz w roku 2021; (PDF) (239.63 kB)
2021-06-02 09:36:34 - Uchwała Nr XXIII/261/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiazywania problemów społecznych w Gminie Susz na lata 2021-2029”; (PDF) (26.21 MB)
2021-06-02 09:37:34 - Uchwała Nr XXIII/262/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego; (1.10 MB)
2021-06-02 09:37:55 - Uchwała Nr XXIII/263/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w zakresi (293.15 kB)

Ilość odwiedzin: 3178
Nazwa dokumentu: 2021-05-20 XXIII sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Iwona Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Iwona Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2021-05-28 13:20:00
Data udostępnienia informacji: 2021-05-28 13:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-30 10:34:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner