logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   minus 2016
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza w miesiącu maju w PDF (Adobe Acrobat)

 • Zarządzenie nr 51/2016 Burmistrza Susza z dnia 05 maja 2016 roku sprawie powołania gminnego koordynatora Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmi, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć..”
 • Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Susza z dnia 10 maja 2016 roku sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. W. Jagiełły.
 • Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Susza z dnia 11 maja 2016 roku sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówieniu publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.” „Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Piastowskiej 38-42 w Suszu – Etap I”
 • Zarządzenie nr 54/2016 Burmistrza Susza z dnia 11 maja 2016 roku sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.
 • Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Susza z dnia 16 maja 2016 roku sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Susz za 2015 rok.
 • Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Susza z dnia 16 maja 2016 roku sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uczestniczących w Otwartym Konkursie ofert nr RLZP.524.2.2.2016 na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz w roku 2016.
 • Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Susza z dnia 16 maja 2016 roku sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Susza z dnia 20 maja 2016 roku sprawie nabycia umową sprzedaży niezabudowanej działki gruntu położonej w Suszu.
 • Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Susza z dnia 20 maja 2016 roku sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Suszu.
 • Zarządzenie nr 60/2016 Burmistrza Susza z dnia 24 maja 2016 roku sprawie zmian w budżecie.
 • Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Susza z dnia 24 maja 2016 roku sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego na terenie miasta Susz.
 • Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Susza z dnia 24 maja 2016 roku sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego na terenie miasta Susz.
 • Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Susza z dnia 24 maja 2016 roku sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego na terenie miasta Susz.
 • Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Susza z dnia 24 maja 2016 roku sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Suszu, przy ul. Świętego Floriana Nr 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczne ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 65/2016 Burmistrza Susza z dnia 24 maja 2016 roku sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Suszu, przy ul. Wiejskiej Nr 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 66/2016 Burmistrza Susza z dnia 25 maja 2016 roku sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Suszu, przy ul. Wiejskiej Nr 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.

Załączniki do pobrania: 2016-09-01 07:35:03 - Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Susza z dnia 10 maja 2016 roku sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. W. Jagiełły. (282.28 kB)
2016-09-01 07:36:10 - Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Susza z dnia 16 maja 2016 roku sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Susz za 2015 rok. (3.29 MB)
2016-09-01 07:36:25 - Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Susza z dnia 16 maja 2016 roku sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działa (304.14 kB)
2016-09-01 07:38:34 - Zarządzenie nr 60/2016 Burmistrza Susza z dnia 24 maja 2016 roku sprawie zmian w budżecie. (16.03 MB)
2016-09-01 07:38:56 - Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Susza z dnia 24 maja 2016 roku sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego na terenie miasta Susz. (184.64 kB)
2016-09-01 07:39:11 - Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Susza z dnia 24 maja 2016 roku sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego na terenie miasta Susz. (183.13 kB)
2016-09-01 07:39:29 - Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Susza z dnia 24 maja 2016 roku sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego na terenie miasta Susz. (184.29 kB)
2016-09-01 07:39:53 - Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Susza z dnia 24 maja 2016 roku sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Suszu, przy ul. Świętego Floriana Nr 9 wraz z oddaniem w (270.26 kB)
2016-09-01 07:40:05 - Zarządzenie nr 65/2016 Burmistrza Susza z dnia 24 maja 2016 roku sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Suszu, przy ul. Wiejskiej Nr 2 wraz ze sprzedażą ułamko (244.61 kB)
2016-09-01 07:40:19 - Zarządzenie nr 66/2016 Burmistrza Susza z dnia 25 maja 2016 roku sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Suszu, przy ul. Wiejskiej Nr 2 wraz ze sprzedażą ułamko (245.03 kB)

Ilość odwiedzin: 4252
Nazwa dokumentu: Maj
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2016-08-31 15:40:19
Data udostępnienia informacji: 2016-08-31 15:40:19
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-01 08:52:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner