logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   minus 2016
      minus 2016-02-11 XII sesja RM
      minus 2016-03-31 XIII sesja RM
      minus 2016-04-26 XIV sesja RM
      minus 2016-06-16 XV sesja RM
      minus 2016-09-08 XVI sesja RM
      minus 2016-11-24 XVII sesja RM
      minus 2016-12-28 XVIII sesja RM
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej w Suszu (URM) podjęte na XV sesji RM w dniu 16 czerwca 2016r.:

 • Uchwała Nr XV/159/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok
 • Uchwała Nr XV/160/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok (link do sprawozdań z wykonania budżetu i finansowego za 2015 rok.
 • Uchwała Nr XV/161/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Susz na lata 2016-2018.
 • Uchwała Nr XV/162/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2016 przez Gminę Susz zadania pt.” Asystent rodziny” dofinansowanego w ramach Resortowego programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Uchwała Nr XV/163/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianę nazwy miejscowości Róża, część wsi Emilianowo na Emilianowo-Róża.
 • Uchwała Nr XV/164/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XV/165/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XV/166/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2016-2020.
 • Uchwała Nr XV/167/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/155/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.  z dnia 26.04.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania pn.”Odnowa nawierzchni bitumicznej odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Iławskiego ul. Koszarowa i ul. Słowiańska w Suszu.
 • Uchwała Nr XV/168/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz  
 • Uchwała Nr XV/169/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2016 rok
 • Uchwała Nr XV/170/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Iława o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Susz.
 • Uchwała Nr XV/171/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej na terenie miasta Susz.

Załączniki do pobrania: 2016-06-30 13:08:54 - Uchwała Nr XV/159/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok (131.39 kB)
2016-06-30 13:09:10 - Uchwała Nr XV/160/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. (103.36 kB)
2016-06-30 13:09:45 - Uchwała Nr XV/161/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Susz na lata 2016-2018. (3.98 MB)
2016-06-30 13:10:12 - Uchwała Nr XV/162/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2016 przez Gminę Susz zadania pt.” Asystent rodziny” dofinansowanego w ramach Resortowego programu asys (107.57 kB)
2016-06-30 13:10:41 - Uchwała Nr XV/163/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianę nazwy m (1.02 MB)
2016-06-30 13:11:50 - Uchwała Nr XV/164/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (1.27 MB)
2016-06-30 13:12:28 - Uchwała Nr XV/165/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (1.37 MB)
2016-06-30 13:13:04 - Uchwała Nr XV/166/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2016-2020. (2.42 MB)
2016-06-30 13:16:04 - Uchwała Nr XV/167/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/155/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. z dnia 26.04.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskieg (163.68 kB)
2016-06-30 13:16:49 - Uchwała Nr XV/168/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz (5.10 MB)
2016-06-30 13:17:14 - Uchwała Nr XV/169/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2016 rok (1.42 MB)
2016-06-30 13:17:39 - Uchwała Nr XV/170/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Iława o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Susz. (733.46 kB)
2016-06-30 13:18:19 - Uchwała Nr XV/171/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej na terenie miasta Susz. (111.88 kB)

Ilość odwiedzin: 7165
Nazwa dokumentu: 2016-06-16 XV sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2016-06-16 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2016-06-30 13:02:21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-30 12:24:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner