logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   minus 2016
      minus 2016-02-11 XII sesja RM
      minus 2016-03-31 XIII sesja RM
      minus 2016-04-26 XIV sesja RM
      minus 2016-06-16 XV sesja RM
      minus 2016-09-08 XVI sesja RM
      minus 2016-11-24 XVII sesja RM
      minus 2016-12-28 XVIII sesja RM
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej w Suszu (URM) podjęte na XIII sesji RM w dniu 31 marca 2016r.:

 • Uchwała Nr XIII/131/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2016r.
 • Uchwała Nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w zakresie okreslonym w art.4 ust.1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.
 • Uchwała Nr XIII/134/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie  zmiany uchwały nr IV/28/03 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XIII/135/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany w treści Statutu Suskiego Ośrodka Kultury.
 • Uchwała Nr XIII/136/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Susz.
 • Uchwała Nr XIII/137/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Susz.
 • Uchwała Nr XIII/138/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XLVII/298/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28.10.2010r.   
 • Uchwała Nr XIII/139/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie  określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 • Uchwała Nr XIII/140/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz.  
 • Uchwała Nr XIII/141/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Susza.  
 • Uchwała Nr XIII/142/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie  wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
 • Uchwała Nr XIII/143/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz.
 • Uchwała Nr XIII/144/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie gminy Susz.
 • Uchwała Nr XIII/145/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Suszu Nr IX/97/2015 z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Susz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Susz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 • Uchwała Nr XIII/146/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz w obrębie geodezyjnym Adamowo.
 • Uchwała Nr XIII/147/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz w obrębie geodezyjnym Redaki.
 • Uchwała Nr XIII/148/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę i Miasto Susz do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
 • Uchwała Nr XIII/149/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację przedsięwzięcia pn.”Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Susz; Nr 2830N ul. Prabucka; Nr 2821N – ul. Słowiańska; Nr 1910N – ul. Piastowska; Nr 1289N – na odc. Emilianowo- Krzywiec; Nr 1200N na odc. Krzywiec – Jakubowo Kisielickie”.
 • Uchwała Nr XIII/150/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • Uchwała Nr XIII/151/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XI/120/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015.
 • Uchwała Nr XIII/152/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
   

Załączniki do pobrania: 2016-04-08 10:28:06 - Uchwała Nr XIII/131/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz. (2.51 MB)
2016-04-08 10:28:26 - Uchwała Nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2016r. (1.37 MB)
2016-04-08 10:28:49 - Uchwała Nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w zakr (367.87 kB)
2016-04-08 10:29:11 - Uchwała Nr XIII/134/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/28/03 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Susz. (207.43 kB)
2016-04-08 10:29:34 - Uchwała Nr XIII/135/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany w treści Statutu Suskiego Ośrodka Kultury. (226.98 kB)
2016-04-08 10:29:54 - Uchwała Nr XIII/136/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadz (378.29 kB)
2016-04-08 10:30:21 - Uchwała Nr XIII/137/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedsz (648.48 kB)
2016-04-08 10:30:39 - Uchwała Nr XIII/138/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XLVII/298/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28.10.2010r. (273.30 kB)
2016-04-08 10:31:05 - Uchwała Nr XIII/139/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzeni (334.17 kB)
2016-04-08 10:31:23 - Uchwała Nr XIII/140/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz. (360.72 kB)
2016-04-08 10:40:16 - Uchwała Nr XIII/141/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Susza. (143.26 kB)
2016-04-08 10:32:11 - Uchwała Nr XIII/142/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (1022.92 kB)
2020-04-27 10:04:08 - Uchwała Nr XIII/143/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz. (3.91 MB)
2020-04-27 10:05:46 - Uchwała Nr XIII/144/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie gminy Susz. (1020.73 kB)
2016-04-08 10:38:06 - Uchwała Nr XIII/145/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Suszu Nr IX/97/2015 z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjn (263.32 kB)
2016-04-08 10:38:49 - Uchwała Nr XIII/146/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz w obrębie geodezyjnym Adamowo. (1.04 MB)
2016-04-08 10:41:24 - Uchwała Nr XIII/147/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz w obrębie geodezyjnym Redaki. (1.42 MB)
2016-04-08 10:41:57 - Uchwała Nr XIII/148/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę i Miasto Susz do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lo (281.77 kB)
2016-04-08 10:42:24 - Uchwała Nr XIII/149/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację przedsięwzięcia pn.”Przebudowa dróg powiatow (353.66 kB)
2016-04-08 10:42:50 - Uchwała Nr XIII/150/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. (291.34 kB)
2016-04-08 10:43:20 - Uchwała Nr XIII/151/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XI/120/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015. (244.16 kB)
2016-04-08 10:44:04 - Uchwała Nr XIII/152/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. (3.95 MB)

Ilość odwiedzin: 6523
Nazwa dokumentu: 2016-03-31 XIII sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-03-31 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2016-04-08 10:20:07
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-27 10:06:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner