logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   minus 2014
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza  w miesiącu kwietniu (w formacie PDF):   

 • Zarządzenie nr 47/2014 Burmistrza Susza z dnia 02.04.2014 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć …”.
 • Zarządzenie nr 48/2014 Burmistrza Susza z dnia 02.04.2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Susz w 2014 r.
 • Zarządzenie nr 49/2014 Burmistrza Susza z dnia 08.04.2014 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w I Edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Susz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie w 2014 roku.
 • Zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Susza z dnia 11.04.2014 r. w sprawie określenia Regulaminu Prac Grupy Roboczych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszu oraz określenia wzoru dokumentów, którymi posługują się w swojej pracy Grupy Robocze.
 • Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Susza z dnia 14.04.2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 • Zarządzenie nr 52/2014 Burmistrza Susza z dnia 15.04.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Suszu, przy ul. Iławskiego Nr 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 53/2014 Burmistrza Susza z dnia 15.04.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Suszu, przy ul. Iławskiego 6/2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 54/2014 Burmistrza Susza z dnia 15.04.2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz.
 • Zarządzenie nr 55/2014 Burmistrza Susza z dnia 15.04.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Susz.
 • Zarządzenie nr 56/2014 Burmistrza Susza z dnia 16.04.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 57/2014 Burmistrza Susza z dnia 24.04.2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu, położonej w miejscowości Bałoszyce.
 • Zarządzenie nr 58/2014 Burmistrza Susza z dnia 24.04.2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc poznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Załączniki do pobrania: 2014-05-29 09:39:12 - Zarządzenie nr 47/2014 Burmistrza Susza z dnia 02.04.2014 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejs (33.00 kB)
2014-05-29 09:39:30 - Zarządzenie nr 48/2014 Burmistrza Susza z dnia 02.04.2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Susz w 2014 r. (27.93 kB)
2014-05-29 09:39:49 - Zarządzenie nr 49/2014 Burmistrza Susza z dnia 08.04.2014 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w I Edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań public (60.29 kB)
2014-05-29 09:40:02 - Zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Susza z dnia 11.04.2014 r. w sprawie określenia Regulaminu Prac Grupy Roboczych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszu oraz określenia wzoru dokumentów, k (374.06 kB)
2014-05-29 09:40:15 - Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Susza z dnia 14.04.2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europej (33.00 kB)
2014-05-29 09:40:30 - Zarządzenie nr 52/2014 Burmistrza Susza z dnia 15.04.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Suszu, przy ul. Iławskiego Nr 6 wraz ze sprzedażą ułamko (26.37 kB)
2014-05-29 09:40:52 - Zarządzenie nr 53/2014 Burmistrza Susza z dnia 15.04.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Suszu, przy ul. Iławskiego 6/2 wraz ze sprzedażą ułamkowej cz (33.75 kB)
2014-05-29 09:41:12 - Zarządzenie nr 54/2014 Burmistrza Susza z dnia 15.04.2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz. (28.50 kB)
2014-05-29 09:41:28 - Zarządzenie nr 55/2014 Burmistrza Susza z dnia 15.04.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizato (25.93 kB)
2014-05-29 09:42:54 - Zarządzenie nr 56/2014 Burmistrza Susza z dnia 16.04.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. (14.25 MB)
2014-05-29 09:43:12 - Zarządzenie nr 57/2014 Burmistrza Susza z dnia 24.04.2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu, położonej w miejscowości Bałoszyce. (22.87 kB)
2014-05-29 09:43:57 - Zarządzenie nr 58/2014 Burmistrza Susza z dnia 24.04.2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc poznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wsz (52.23 kB)

Ilość odwiedzin: 4562
Nazwa dokumentu: Kwiecień
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2014-05-29 09:35:27
Data udostępnienia informacji: 2014-05-29 09:35:27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-29 09:44:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner