logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   minus 2014
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza  w miesiącu marcu (w formacie PDF):  

 • Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Susza z dnia 04.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2014.
 • Zarządzenie nr 23/2014 Burmistrza Susza z dnia 06.03.2014 r. w sprawie uszczegółowienia zasad (polityki) dotyczących zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubnowy Wielkie”.
 • Zarządzenie nr 24/2014 Burmistrza Susza z dnia 06.03.2014 r. w sprawie uszczegółowienia zasad (polityki) dotyczących zadania „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”.
 • Zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Susza z dnia 10.03.2014 r. w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołtysa wsi Jawty Małe i sołtysa wsi Bornice, Gmina Susz.
 • Zarządzenie nr 26/2014 Burmistrza Susza z dnia 10.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania wstępnego wyboru sołectw gminy Susz, które zostaną zgłoszone do objęcia Programem Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć” w 2014 roku.
 • Zarządzenie nr 27/2014 Burmistrza Susza z dnia 18.03.2014 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszu.
 • Zarządzenie nr 28/2014 Burmistrza Susza z dnia 18.03.2014 r. w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Lubnowie Małym, gm. Susz.
 • Zarządzenie nr 29/2014 Burmistrza Susza z dnia 18.03.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie nr 30/2014 Burmistrza Susza z dnia 19.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Kajki.
 • Zarządzenie nr 31/2014 Burmistrza Susza z dnia 20.03.2014 r. w sprawie nabycia niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Babięty Wielkie.
 • Zarządzenie nr 32/2014 Burmistrza Susza z dnia 20.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Koszarowej.
 • Zarządzenie nr 33/2014 Burmistrza Susza z dnia 20.03.2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku.
 • Zarządzenie nr 34/2014 Burmistrza Susza z dnia 24.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej nr 17 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 35/2014 Burmistrza Susza z dnia 24.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia działek gruntu położonej w obrębie 2 miasta Suszu.
 • Zarządzenie nr 36/2014 Burmistrza Susza z dnia 26.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Susz w 2014 r.
 • Zarządzenie nr 37/2014 Burmistrza Susza z dnia 25.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego – garażu Nr 49 położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 38/2014 Burmistrza Susza z dnia 25.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego – garażu Nr 27 położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 39/2014 Burmistrza Susza z dnia 26.03.2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.
 • Zarządzenie nr 40/2014 Burmistrza Susza z dnia 28.03.2014 r. w sprawie sprawozdania zmian w budżetu na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 41/2014 Burmistrza Susza z dnia 28.03.2014 r. w sprawie zarządzania ryzykiem, monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Suszu.
 • Zarządzenie nr 42/2014 Burmistrza Susza z dnia 28.03.2014 r. w sprawie nabycia w formie komunalizacji niezabudowaną działkę gruntu, położona w obrębie Babięty Wielkie.
 • Zarządzenie nr 43/2014 Burmistrza Susza z dnia 31.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu położonych na terenie miasta Susz.
 • Zarządzenie nr 44/2014 Burmistrza Susza z dnia 31.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej określenia trybu postępowania w zakresie ewidencji i kontroli przyjmowania podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Suszu.
 • Zarządzenie nr 44a/2014 Burmistrza Susza z dnia 31.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 45/2014 Burmistrza Susza z dnia 31.03.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej.
 • Zarządzenie nr 46/2014 Burmistrza Susza z dnia 31.03.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

Załączniki do pobrania: 2014-04-29 09:20:54 - Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Susza z dnia 04.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz (44.83 kB)
2014-05-02 23:15:13 - Zarządzenie nr 23/2014 Burmistrza Susza z dnia 06.03.2014 r. w sprawie uszczegółowienia zasad (polityki) dotyczących zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubnowy Wielkie”. (67.71 kB)
2014-04-29 09:21:46 - Zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Susza z dnia 10.03.2014 r. w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołtysa wsi Jawty Małe i sołtysa wsi Bornice, Gmina Susz. (39.63 kB)
2014-04-29 09:22:11 - Zarządzenie nr 26/2014 Burmistrza Susza z dnia 10.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania wstępnego wyboru sołectw gminy Susz, które zostaną zgłoszone do objęcia Programem Odnowy W (295.98 kB)
2014-04-29 09:57:28 - Zarządzenie nr 27/2014 Burmistrza Susza z dnia 18.03.2014 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszu. (32.16 kB)
2014-04-29 09:57:58 - Zarządzenie nr 28/2014 Burmistrza Susza z dnia 18.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Lubnowie Małym, gm (25.16 kB)
2014-04-29 09:58:16 - Zarządzenie nr 29/2014 Burmistrza Susza z dnia 18.03.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. (22.72 kB)
2014-04-29 09:58:27 - Zarządzenie nr 30/2014 Burmistrza Susza z dnia 19.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Kajki. (20.47 kB)
2014-04-29 10:07:12 - Zarządzenie nr 31/2014 Burmistrza Susza z dnia 20.03.2014 r. w sprawie nabycia niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Babięty Wielkie. (35.04 kB)
2014-04-29 10:07:25 - Zarządzenie nr 32/2014 Burmistrza Susza z dnia 20.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Koszarowej. (26.47 kB)
2014-04-29 10:07:47 - Zarządzenie nr 33/2014 Burmistrza Susza z dnia 20.03.2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku. (21.58 kB)
2014-04-29 10:08:04 - Zarządzenie nr 34/2014 Burmistrza Susza z dnia 24.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej nr 17 wraz z oddaniem w użytk (30.85 kB)
2014-04-29 10:08:16 - Zarządzenie nr 35/2014 Burmistrza Susza z dnia 24.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia działek gruntu położonej w obrębie 2 miasta Suszu. (26.79 kB)
2014-04-29 10:08:43 - Zarządzenie nr 36/2014 Burmistrza Susza z dnia 26.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Susz w 2014 r. (52.68 kB)
2014-04-29 10:09:00 - Zarządzenie nr 37/2014 Burmistrza Susza z dnia 25.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego – garażu Nr 49 położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka wraz ze sprz (34.41 kB)
2014-04-29 10:09:32 - Zarządzenie nr 38/2014 Burmistrza Susza z dnia 25.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego – garażu Nr 27 położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka wraz ze sprz (34.72 kB)
2014-06-25 11:47:08 - Zarządzenie nr 39/2014 Burmistrza Susza z dnia 26.03.2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 r. (2.20 MB)
2014-04-29 10:11:14 - Zarządzenie nr 40/2014 Burmistrza Susza z dnia 28.03.2014 r. w sprawie sprawozdania zmian w budżetu na 2014 r. (16.12 MB)
2014-04-29 10:13:55 - arządzenie nr 41/2014 Burmistrza Susza z dnia 28.03.2014 r. w sprawie zarządzania ryzykiem, monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Suszu. (751.75 kB)
2014-04-29 10:14:18 - Zarządzenie nr 42/2014 Burmistrza Susza z dnia 28.03.2014 r. w sprawie nabycia w formie komunalizacji niezabudowaną działkę gruntu, położona w obrębie Babięty Wielkie. (33.16 kB)
2014-04-29 10:14:45 - Zarządzenie nr 43/2014 Burmistrza Susza z dnia 31.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu położonych na terenie miasta Susz. (35.35 kB)
2014-04-29 10:16:17 - Zarządzenie nr 44a/2014 Burmistrza Susza z dnia 31.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. (15.96 MB)

Ilość odwiedzin: 6117
Nazwa dokumentu: Marzec
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2014-04-29 09:17:09
Data udostępnienia informacji: 2014-04-29 09:17:09
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-25 11:48:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner