logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   minus 2014
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza  w miesiącu lutym (w formacie PDF): 

  • Zarządzenie nr 14/2014 Burmistrza Susza z dnia 12.02.2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/326/13 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 grudnia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Iławskiego.
  • Zarządzenie nr 15/2014 Burmistrza Susza z dnia 12.02.2014 r. w sprawie przekazaniu sprzętu przeciwpożarowego będącego własnością Gminy Susz, w formie darowizny Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu.
  • Zarządzenie nr 16/2014 Burmistrza Susza z dnia 17.02.2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu, położonej w miejscowości Bałoszyce.
  • Zarządzenie nr 17/2014 Burmistrza Susza z dnia 21.02.2014 r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Susz w 2014 r.
  • Zarządzenie nr 18/2014 Burmistrza Susza z dnia 24.02.2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonych w Suszu przy ul. Wodnej.
  • Zarządzenie nr 19/2014 Burmistrza Susza z dnia 26.02.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Susz.
  • Zarządzenie nr 20/2014 Burmistrza Susza z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.
  • Zarządzenie nr 21/2014 Burmistrza Susza z dnia 28.02.2014 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Wiejskiej dla Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.

Załączniki do pobrania: 2014-03-25 07:45:28 - Zarządzenie nr 14/2014 Burmistrza Susza z dnia 12.02.2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/326/13 Rady Powiatu Iławskiego z dn (186.24 kB)
2014-03-25 07:45:40 - Zarządzenie nr 15/2014 Burmistrza Susza z dnia 12.02.2014 r. w sprawie przekazaniu sprzętu przeciwpożarowego będącego własnością Gminy Susz, w formie darowizny Ochotniczej Straży Pożarnej w (25.81 kB)
2014-03-25 07:45:50 - Zarządzenie nr 16/2014 Burmistrza Susza z dnia 17.02.2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu, położonej w miejscowości Bałoszyce. (22.87 kB)
2014-03-25 07:46:03 - Zarządzenie nr 17/2014 Burmistrza Susza z dnia 21.02.2014 r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Susz w 2014 r. (155.37 kB)
2014-03-25 07:46:14 - Zarządzenie nr 18/2014 Burmistrza Susza z dnia 24.02.2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonych w Suszu przy ul. Wodnej. (23.06 kB)
2014-03-25 07:47:54 - Zarządzenie nr 20/2014 Burmistrza Susza z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. (16.54 MB)
2014-03-25 07:48:25 - Zarządzenie nr 21/2014 Burmistrza Susza z dnia 28.02.2014 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Wiejskiej dla Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w (28.87 kB)

Ilość odwiedzin: 5352
Nazwa dokumentu: Luty
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2014-03-25 07:44:17
Data udostępnienia informacji: 2014-03-25 07:44:17
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-25 07:48:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner