logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   minus 2013
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza  w miesiącu wrześniu (w formacie PDF):

  • Zarządzenie nr 105/2013 Burmistrza Susza z dnia 02.09.2013 r. w sprawie określenia wzoru umowy cywilnoprawnej z zakresu korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Susz zawieranej pomiędzy Przedszkolem a rodzicami/prawnymi opiekunami.
  • Zarządzenie nr 106/2013 Burmistrza Susza z dnia 06.09.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego -garażu nr 22 położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
  • Zarządzenie nr 107/2013 Burmistrza Susza z dnia 10.09.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej cześć działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Pieniężnego.
  • Zarządzenie nr 108/2013 Burmistrza Susza z dnia 12.09.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości budynkiem magazynowym położonej w Suszu przy ul. Bałtyckiej.
  • Zarządzenie nr 109/2013 Burmistrza Susza z dnia 18.09.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Susz na lata 2014-2020”.
  • Zarządzenie nr 110/2013 Burmistrza Susza z dnia 23.09.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej Nr 17 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
  • Zarządzenie nr 111/2013 Burmistrza Susza z dnia 24.09.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Koszarowej.
  • Zarządzenie nr 112/2013 Burmistrza Susza z dnia 24.09.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Słowiańskiej.
  • Zarządzenie nr 113/2013 Burmistrza Susza z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

Załączniki do pobrania: 2013-10-28 13:14:53 - Zarządzenie nr 105/2013 Burmistrza Susza z dnia 02.09.2013 r. w sprawie określenia wzoru umowy cywilnoprawnej z zakresu korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gmi (248.93 kB)
2013-10-28 13:15:34 - Zarządzenie nr 106/2013 Burmistrza Susza z dnia 06.09.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego -garażu nr 22 położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka (33.92 kB)
2013-10-28 13:16:04 - Zarządzenie nr 107/2013 Burmistrza Susza z dnia 10.09.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej cześć działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Pieniężnego (20.23 kB)
2013-10-28 13:16:32 - Zarządzenie nr 108/2013 Burmistrza Susza z dnia 12.09.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości budynkiem magazynowym położonej w Suszu przy ul. Ba (27.73 kB)
2013-10-28 13:17:20 - Zarządzenie nr 109/2013 Burmistrza Susza z dnia 18.09.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Susz na lata 2014-2020" (53.81 kB)
2013-10-28 13:18:35 - Zarządzenie nr 110/2013 Burmistrza Susza z dnia 23.09.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej Nr 17 (30.55 kB)
2013-10-28 13:18:59 - Zarządzenie nr 111/2013 Burmistrza Susza z dnia 24.09.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Koszarowej (20.36 kB)
2013-10-28 13:19:32 - Zarządzenie nr 112/2013 Burmistrza Susza z dnia 24.09.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Słowiańskiej (20.42 kB)
2013-10-28 13:21:22 - Zarządzenie nr 113/2013 Burmistrza Susza z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. (17.40 MB)

Ilość odwiedzin: 4957
Nazwa dokumentu: Wrzesień
Skrócony opis: wrzesień 2013
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2013-09-30 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2013-10-28 13:10:05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-28 13:25:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner