logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2020
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.2.2023
   minus Obwieszczenie Burmistrza Susza o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ua.6730.56.2023
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2003
      plus Obwieszczenia 2004
      plus Obwieszczenia 2005
      plus Obwieszczenia 2006
      minus Obwieszczenia 2007
         minus Obwieszczenie z dnia 05.01.2007r.
         minus Obwieszczenie z 27.03.2007
         minus Obwieszczenie z dnia 02.04.2007r.
         minus Obwieszczenie z dnia 21.06.2007r.
         minus Obwieszczenie z dnia 22.06.2007r.
         minus Obwieszczenie z dnia 27.06.2007r.
         minus Obwieszczenie z dnia 29.06.2007r.
         minus Obwieszczenie z dnia 23.07.2007r. Oś.7624-11.2/2007
         minus Obwieszczenie z dnia 23.07.2007r. Oś.7624-13.2/2007
         minus Obwieszczenie z dnia 23.07.2007r. Oś.7624-14.2/2007
         minus Obwieszczenie z dnia 23.07.2007r. Oś.7624-14.2/2007
         minus Obwieszczenie z dnia 28.08.2007r. Oś.7624-18.6/2007
         minus Obwieszczenie z dnia 04.09.2007r. Oś.7624-15.8/2007
         minus Obwieszczenie z dnia 25.09.2007r.
         minus Obwieszczenie z dnia 15.11.2007r. Oś.7624-33.2/2007
      plus Obwieszczenia 2008
      plus Obwieszczenia 2009
      plus Obwieszczenia 2010
      plus Obwieszczenia 2011
      plus Obwieszczenia 2012
      plus Obwieszczenia 2013
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie z dnia 05.01.2007r.
Rozbudowa tuczarni trzody chlewnej na działce o numerze ewidencyjnym: 4/46 w miejscowości Nipkowie, gm. Susz.
2. Obwieszczenie z 27.03.2007
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Susz
3. Obwieszczenie z dnia 02.04.2007r.
Budowa płyty obornikowej i zbiornika na gnojowicę na działce nr 5/2 obręb 28 Olbrachtówko.
4. Obwieszczenie z dnia 21.06.2007r.
Uwagi do dnia 20.08.2007r.
5. Obwieszczenie z dnia 22.06.2007r.
Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 38857 zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 115/13 obręb Bornice, miejscowość Bornice, gmina Susz.
6. Obwieszczenie z dnia 27.06.2007r.
Budowie zakładu produkcji spirytusu na bazie istniejącego budynku wraz ze studnia głębinową o wydajności 50m3/h na działce o numerze ewidencyjnym 7/2 w Dąbrówce, gm. Susz.
7. Obwieszczenie z dnia 29.06.2007r.
Rozbudowie tuczarni trzody chlewnej na działce o numerze ewidencyjnym 4/46 w miejscowości Nipkowie, gm. Susz.
8. Obwieszczenie z dnia 23.07.2007r. Oś.7624-11.2/2007
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Emilianowie, gm. Susz.
9. Obwieszczenie z dnia 23.07.2007r. Oś.7624-13.2/2007
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Michałowie, gm. Susz.
10. Obwieszczenie z dnia 23.07.2007r. Oś.7624-14.2/2007
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Olbrachtówku, gm. Susz.
11. Obwieszczenie z dnia 23.07.2007r. Oś.7624-14.2/2007
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Piotrkowo – Januszewo, gm. Susz.
12. Obwieszczenie z dnia 28.08.2007r. Oś.7624-18.6/2007
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszu przy ulicy Leśnej, na dz. Nr 97, obręb 3 m. Susz.
13. Obwieszczenie z dnia 04.09.2007r. Oś.7624-15.8/2007
Budowa nowego wydziału produkcji nawozów na terenie INCO VERITAS S.A. Zakład Produkcyjny w Suszu przy ulicy Piastowskiej 62, działka nr 46, obręb 4 m. Susz.
14. Obwieszczenie z dnia 25.09.2007r.
Budowa wydziału produkcji nawozów na terenie INCO VERITAS S.A. Zakład Produkcyjny w Suszu przy ulicy Piastowskiej 62, 14-240 Susz (działka nr 46, obręb 4 m. Susz).
15. Obwieszczenie z dnia 15.11.2007r. Oś.7624-33.2/2007
Budowa zakrytego zbiornika na gnojowicę na terenie fermy tuczu trzody chlewnej Gospodarstwa Rolnego w Falknowie na działce o numerze ewidencyjnym: 7/5 w miejscowości Falknowo, gm. Susz

Ilość odwiedzin: 8859
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia archiwalne z roku 2007
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-29 08:38:10
Data udostępnienia informacji: 2007-03-29 08:38:10
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-29 08:39:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner