logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA W SUSZU
Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2006r.
 
Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej.
Obszar Gminy i Miasta Susz dzieli się na następujące okręgi wyborcze:
Numer
okręgu
wyborczego
Granice okręgu
Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu
1
ulice:
Bałtycka, Kajki, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Parkowa, Podmurze, Rybacka, Stare Miasto, Słowiańska, Szewska, Wąska, Wodna.
1
2
ulice:
Iławska, Kopernika, Leśna, Osiedle Leśne, Pieniężnego, Słoneczna.
1
3
ulice:
Banachiewicza, Broniewskiego, Galla Anonima, Gdańska, Jagiełły, Konopnickiej, Konstytucji 3-go Maja, Kraszewskiego, Łąkowa, Polna, Prabucka, Prusa, Pułaskiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skłodowskiej, Skargi, Staffa, Sucharskiego, Tuwima, Wiejska, Św.Floriana, Wyszyńskiego, Zaciszna, Żwirki i Wigury.
2
4
ulice:
Kochanowskiego, Konarskiego, Mickiewicza, Osiedle Korczaka, Piaskowa, Piastowska, Plażowa, Słowackiego, Willowa, Wybickiego, Żeromskiego.
2
5
ulice:
Koszarowa, Osiedle Brzostowe , Dworcowa.
1
6
miejscowości:
Bronowo, Jawty Małe, Karolewo, Nipkowie.
1
7
miejscowości:
Bornice, Janowo, Lubnowy Małe, Lubnowy Wielkie.
1
8
miejscowości:
Bałoszyce, Bałoszyce Małe, Jawty Wielkie, Wądoły, Wiśniówek, Żakowice.
1
9
miejscowości:
Dąbrówka, Michałowo, Różnowo.
1
10
miejscowości:
Dolina, Kamieniec, Lisiec, Olbrachtowo, Olbrachtówko, Piaski, Rudniki, Stawiec, Zieleń.
1
11
miejscowości:
Chełmżyca, Grabowiec, Januszewo, Piotrkowo, Zofiówka.
1
12
miejscowości:
Babięty Małe, Babięty Wielkie, Czerwona Woda, Emilianowo, Emilianowo-Róża, Huta, Jakubowo Kisielickie, Krzywiec, Redaki.
1
13
miejscowości:
Adamowo, Brusiny, Brusiny Małe, Fabianki, Falknowo, Falknowo Małe, Ulnowo, Różanki.
1
Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest
Urząd Gminy i Miasta w Suszu ul. J.Wybickiego 6; tel. (0-55) 278-60-15, fax. (0-55) 278-62-22.
 
BURMISTRZ GMINY I MIASTA
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 9097
Nazwa dokumentu: Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej.
Osoba, która wytworzyła informację: Or.II
Osoba, która odpowiada za treść: Br.
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-09-14 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2006-09-21 14:57:10
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-05 07:24:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner