logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 OBWIESZCZENIE
na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) 
Burmistrz Gminy i Miasta w Suszu
 
podaje do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została umieszczona w dniu 23.08.2006 r. decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na projektowanej budowie płyty obornikowej na działce nr 155/13 w miejscowości Różnowo, gm. Susz. Decyzja została wystawiona na wniosek Inwestora – Pana Wiesława Dybicha.
 
 
Susz, dnia 23.08.2006 r.
Z up. Burmistrza
Krzysztof Cieślak
Kierownik Referatu Inwestycji,
Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska
 

Ilość odwiedzin: 8905
Nazwa dokumentu: Umieszczenie w publicznym wykazie decyzji ustalajacej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
Skrócony opis: Budowa płyty obornikowej na działce nr 155/13 w miejscowości Różnowo, gm. Susz.
Osoba, która wytworzyła informację: IKiOS.V
Osoba, która odpowiada za treść: IKiOS.V
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-08-24 14:19:28
Data udostępnienia informacji: 2006-08-24 14:19:28
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-08 13:41:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner