logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2022
   minus Wniosek do stowarzyszeń zawodowych i twórczych o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Suskiego Ośrodka Kultury
   minus Ogłoszenie o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
   minus Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
   minus Konsultacje społeczne na terenie sołectwa Nipkowie dotyczące projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Nipkowie i utworzenia sołectwa Karolewo
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Wniosek do stowarzyszeń zawodowych i twórczych o wydanie opinii o kandydatce na stanowisko Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Suszu
   minus Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Susz na lata 2024-2030
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      minus Ogłoszenia 2004
         minus Informacja - Ua 2004-04-05
         minus Wykaz do sprzedaży na własność
         minus Społeczna konsultacja dotycząca ochrony środowiska
         minus Ogłoszenie
         minus Informacja o możliwości składania uwag i wniosków
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Szanowni Państwo!

 Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz  art. 14 ustawy z dnia 27.04.2001 r. O odpadach Urząd Gminy i Miasta         w Suszu opracował wstępny
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY SUSZ
(projekt w załączniku nr 1)
oraz
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY SUSZ na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 (projekt w załączniku nr 2).

W związku z powyższym przedkłada się do konsultacji społecznych projekty ww. dokumentów, które dostępne są na naszej stronie poniżej w postaci dwóch plików do pobrania.

Bardzo prosimy o wnoszenie uwag do powyższych projektów w terminie do dnia 15.09.2004 r. pocztą, osobiście (Urząd Gminy i Miasta w Suszu, 
ul. Wybickiego 6, pokój 111 D)
lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail:susz@susz.pl).

 

Ilość odwiedzin: 26666
Nazwa dokumentu: Konsultacja projektów programu i planu dotyczących ochrony środowiska
Osoba, która wytworzyła informację: IKiOS V
Osoba, która odpowiada za treść: IKiOS V
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-08-16 12:46:32
Data udostępnienia informacji: 2004-08-16 12:46:32
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:38:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner