logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
minus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
   minus Postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu
   minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
   minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
   plus Wybory - archiwum
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AMiejska Komisja Wyborcza w Suszu

Siedziba: Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, pok. 201, tel. 55 278 60 15 wew. 47


Pomocne strony o wyborach samorządowych 2024:


W załącznikach treści:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 30 stycznia 2024 r. (dot. m.in. godzin pracy delegatury, terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów, zgłoszeń kandydatów na radnych oraz wójta, burmistrza).
 • Obwieszczenie Burmistrza Susza z dnia 9 lutego 2024 r. dot. informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych, siedzibie Miejskiej Komisji wyborczej w Suszu.
 • Zarządzenie Burmistrza Susza z dnia 14 września 2023  w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Susz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.
 • Postanowienie komisarza w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienie komisarza w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Zestawienie dyżurów Urzędnika Wyborczego
 • Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu o składzie, siedzibie i dyżurach
 • Obwieszczenie Burmistrza Susza z dnia 4.03.2024 r. o granicach obwodu, siedzibach OKW
 • Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 11-03-2024 o losowaniach, o których mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Suszu zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Suszu zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Susza zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • POSTANOWIENIE NR 401/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 • Informacja Burmistrza Susza z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zorganizowania przez Gminę Susz bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisach wyborców w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 • POSTANOWIENIE NR 494/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Susz.

 • POSTANOWIENIE NR 495/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Susz

 • POSTANOWIENIE NR 496/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w gminie Susz

 • POSTANOWIENIE NR 498/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu

 • Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego (wybory Burmistrza Susza) w dniu 21 kwietnia 2024 r.

 • Informacja Burmistrza Susza z dnia 18 kwietnia 2024r. w sprawie bezpłatnego transportu w wyborach samorządowych (ponowne głosowanie) w dniu 21.04.2024r.

 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu II o zmianach w składach Obwodowych Komisji Wyborczych:

  • Postanowienie nr 510/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 - zmiana w OKW Nr 3

  • Postanowienie nr 511/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 - zmiana w OKW Nr 6

  • Postanowienie nr 512/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 - zmiana w OKW Nr 2

  • Postanowienie nr 513/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 - zmiana w OKW Nr 3

  • Postanowienie nr 539/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 - zmiana w OKW Nr 4

Załączniki do pobrania: 2024-01-30 08:59:48 - Rozporządzenie PRM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów (PDF) (313.35 kB)
2024-01-30 09:29:31 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 30 stycznia 2024 r. (PDF) (130.09 kB)
2024-02-13 07:42:29 - Obwieszczenie Burmistrza Susza z dnia 9 lutego 2024 r. dot. informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych, siedzibie Miejskiej Komisji wyborczej w Suszu (PDF) (538.40 kB)
2024-02-19 11:40:32 - Zarządzenie Burmistrza Susza z dnia 14-09-2023 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Susz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych (PDF) (445.75 kB)
2024-02-27 14:51:20 - Postanowienie komisarza w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych (PDF) (114.15 kB)
2024-02-27 14:58:30 - Postanowienie komisarza w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego (PDF) (308.80 kB)
2024-02-28 13:58:48 - Zestawienie dyżurów Urzędnika Wyborczego (PDF) (391.10 kB)
2024-02-29 11:02:54 - Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu o składzie, siedzibie i dyżurach (PDF) (216.89 kB)
2024-03-04 14:43:13 - Obwieszczenie Burmistrza Susza z dnia 4.03.2024 r. o granicach obwodu, siedzibach OKW (PDF) (229.54 kB)
2024-03-11 13:35:29 - Informacja Komisarza Wyborczego o losowaniach z dnia 11-03-2024 (PDF) (222.62 kB)
2024-03-15 07:35:42 - Obwieszczenie MKW w Suszu o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach 7 kwietnia 2024 (PDF) (312.29 kB)
2024-03-15 07:36:35 - Obwieszczenie MKW w Suszu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Suszu 7 kwietnia 2024 (PDF) (2.17 MB)
2024-03-15 07:37:54 - Obwieszczenie MKW w Suszu o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Susza w wyborach 7 kwietnia 2024 (PDF) (293.20 kB)
2024-03-18 12:52:30 - Postanowienie 401-2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 18 marca 2024 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (PDF) (1.56 MB)
2024-03-28 14:46:27 - Informacja Burmistrza Susza z dnia 28-03-2024 w sprawie zorganizowania bezpłatnego transportu (PDF) (733.97 kB)
2024-04-05 14:12:24 - Postanowienie 494/2024 - zmiana w składzie OKW nr 2 (PDF) (224.52 kB)
2024-04-05 14:12:57 - Postanowienie 495/2024 - zmiana w składzie OKW nr 8 (PDF) (224.95 kB)
2024-04-05 14:13:20 - Postanowienie 496/2024 - zmiana w składzie OKW nr 11 (PDF) (229.28 kB)
2024-04-05 14:13:56 - Postanowienie 498/2024 - zmiana w składzie MKW (PDF) (305.53 kB)
2024-04-11 10:08:56 - Uchwała MKW w Suszu z dnia 8 kwietnia 2024 o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Susza w dniu 21 kwietnia 2024 (PDF) (319.33 kB)
2024-04-18 14:50:34 - Informacja Burmistrza Susza z dnia 18 kwietnia 2024r w sprawie bezpłatnego transportu w wyborach samorządowych (ponowne głosowanie) w dniu 21.04.2024r (PDF) (947.84 kB)
2024-04-19 14:45:53 - Postanowienie 510/2024 - zmiana w składzie OKW nr 3 (PDF) (226.08 kB)
2024-04-19 14:46:13 - Postanowienie 511/2024 - zmiana w składzie OKW nr 6 (PDF) (223.58 kB)
2024-04-19 14:46:34 - Postanowienie 512/2024 - zmiana w składzie OKW nr 2 (PDF) (198.96 kB)
2024-04-19 14:46:56 - Postanowienie 513/2024 - zmiana w składzie OKW nr 3 (PDF) (194.69 kB)
2024-04-19 14:47:21 - Postanowienie 539/2024 - zmiana w składzie OKW nr 4 (PDF) (228.61 kB)

Ilość odwiedzin: 3414
Nazwa dokumentu: WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Iwona Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Iwona Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2024-01-30 08:00:00
Data udostępnienia informacji: 2024-01-30 08:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-19 14:50:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner