logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Susz, dnia 2004.02.16

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ),
Burmistrz Gminy i Miasta w Suszu o g ł a s z a
wykaz do sprzedaży na własność zabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, położonej
w Suszu przy ul. Pułaskiego 1a.

Położenie działki

Nr działki

Powierzchnia
m2

Wartość przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego
w prawo własności
w złotych

SUSZ,
ul. Pułaskiego 1a

31/4

193

2.497,00

  1. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków powyższa działka gruntu znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej.
  2.  Nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego użytkownika wieczystego.
  3. W)w działka gruntu posiada księgę wieczystą KW NR 41276 Sądu Rejonowego w Iławie wolną od długów i obciążeń.
  4. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208 ( II piętro), tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 10005
Nazwa dokumentu: NiR.III - 2004-02-16
Skrócony opis: Zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Suszu przy ul. Pułaskiego 1a
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-02-19 07:32:26
Data udostępnienia informacji: 2004-02-19 07:32:26
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:38:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner