logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   minus 2021
      minus 2021 - styczeń
      minus 2021 - luty
      minus 2021 - marzec
      minus 2021 - kwiecień
      minus 2021 - maj
      minus 2021 - czerwiec
      minus 2021 - lipiec
      minus 2021 - sierpień
      minus 2021 - wrzesień
      minus 2021 - październik
      minus 2021 - listopad
      minus 2021 - grudzień
   plus 2022
   plus 2023
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści Zarządzeń Burmistrza Susza z miesiąca:
listopad 2021
(do publikacji w BIP)

 • Zarządzenie Nr 143/2021 Burmistrza Susza z dnia 03 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej Nr 38b na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
 • Zarządzenie Nr 144/2021 Burmistrza Susza z dnia 05 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Susz
 • Zarządzenie Nr 145/2021 Burmistrza Susza z dnia 05 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych będących własnością Gminy Susz.
 • Zarządzenie Nr 146/2021 Burmistrza Susza z dnia 05 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego – garażu Nr 34 położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej
 • Zarządzenie Nr 149/2021 Burmistrza Susza z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
 • Zarządzenie Nr 153/2021 Burmistrza Susza z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokali użytkowych w budynku w Suszu, przy ul. Wybickiego 9 będącego własnością Gminy Susz
 • Zarządzenie Nr 154/2021 Burmistrza Susza z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021r.
 • Zarządzenie Nr 156/2021 Burmistrza Susza z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej na terenie miasta Susz.
 • Zarządzenie Nr 157/2021 Burmistrza Susza z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w miejscowości Bronowo, Gmina Susz.
 • Zarządzenie Nr 158/2021 Burmistrza Susza z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w miejscowości Bronowo, Gmina Susz.
 • Zarządzenie Nr 159/2021 Burmistrza Susza z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego – garażu Nr 32 położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w drodze gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie Nr 160/2021 Burmistrza Susza z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej na terenie miasta Susz
 • Zarządzenie Nr 161/2021 Burmistrza Susza z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej na terenie miasta Susz.

 

Załączniki do pobrania: 2022-01-13 12:40:25 - Zarządzenie Nr 143/2021 Burmistrza Susza z dnia 03 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Suszu przy (160.11 kB)
2022-01-13 12:40:41 - Zarządzenie Nr 144/2021 Burmistrza Susza z dnia 05 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Su (202.24 kB)
2022-01-13 12:41:01 - Zarządzenie Nr 145/2021 Burmistrza Susza z dnia 05 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych będący (458.31 kB)
2022-01-13 12:41:27 - Zarządzenie Nr 146/2021 Burmistrza Susza z dnia 05 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego – garażu Nr 34 położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka wraz ze sp (175.60 kB)
2022-01-13 12:42:02 - Zarządzenie Nr 149/2021 Burmistrza Susza z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o któ (3.69 MB)
2022-01-13 12:42:23 - Zarządzenie Nr 153/2021 Burmistrza Susza z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokali użytkowych w budynku w Suszu, przy ul. Wybickiego 9 będącego własn (341.81 kB)
2022-01-13 12:43:31 - Zarządzenie Nr 154/2021 Burmistrza Susza z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021r. (PDF) (12.61 MB)
2022-01-13 12:47:59 - Zarządzenie Nr 156/2021 Burmistrza Susza z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej na terenie miasta Susz. (PDF) (172.53 kB)
2022-01-13 12:48:27 - Zarządzenie Nr 157/2021 Burmistrza Susza z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w miejscowości Bronowo, Gmina (173.12 kB)
2022-01-13 12:48:50 - Zarządzenie Nr 158/2021 Burmistrza Susza z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w miejscowości Bronowo, Gmina (173.76 kB)
2022-01-13 12:49:10 - Zarządzenie Nr 159/2021 Burmistrza Susza z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego – garażu Nr 32 położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka wraz ze sp (174.02 kB)
2022-01-13 12:49:30 - Zarządzenie Nr 160/2021 Burmistrza Susza z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej na terenie miasta Susz (PDF) (181.88 kB)
2022-01-13 12:49:50 - Zarządzenie Nr 161/2021 Burmistrza Susza z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej na terenie miasta Susz. (PDF) (164.22 kB)

Ilość odwiedzin: 1148
Nazwa dokumentu: 2021 - listopad
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-01-13 12:32:13
Data udostępnienia informacji: 2022-01-13 12:32:13
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-13 12:49:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner