logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   minus 2021
      minus 2021-01-21 XXI sesja RM
      minus 2021-03-04 XXII sesja RM
      minus 2021-05-20 XXIII sesja RM
      minus 2021-06-24 XXIV sesja RM
      minus 2021-07-15 XXV sesja RM
      minus 2021-09-16 XXVI sesja RM
      minus 2021-12-02 XXVII sesja RM
      minus 2021-12-21 XXVIII sesja RM
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:

 • Obecność i głosowania imienne radnych na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 21 grudnia 2021 roku
 • Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 21 grudnia 2021 r.:
  • Uchwała Nr XXVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XXVIII/318/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2021 r.;
  • Uchwała Nr XXVIII/319/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2021;
  • Uchwała Nr XXVIII/320/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XXVIII/321/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2022 rok;
  • Uchwała Nr XXVIII/322/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin „Jeziorak”;
  • Uchwała Nr XXVIII/323/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów przyjmowania i utrzymania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie;
  • Uchwała Nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XXVIII/325/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”;
  • Uchwała Nr XXVIII/326/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
  • Uchwała Nr XXVIII/327/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susza w obrębie geodezyjnym Susz-4, w rejonie ul. Koszarowej i ul. Dworcowej oraz w rejonie ul. Prabuckiej i ul. Wiejskiej;
  • Uchwała Nr XXVIII/328/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Susz.
  • Uchwała Nr XXVIII/329/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wynagrodzenia Burmistrza Susza;   
  • Uchwała Nr XXVIII/330/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Suszu.

Załączniki do pobrania: 2021-12-24 09:02:51 - Obecność i głosowania imienne radnych na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 21 grudnia 2021 roku (PDF) (15.51 MB)
2021-12-24 08:19:53 - Uchwała Nr XXVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz; (PDF) (3.67 MB)
2021-12-24 08:20:20 - Uchwała Nr XXVIII/318/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2021 r.; (PDF) (1.12 MB)
2021-12-24 08:21:22 - Uchwała Nr XXVIII/319/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2021; (PDF) (454.64 kB)
2021-12-24 08:21:52 - Uchwała Nr XXVIII/320/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz; (PDF) (3.30 MB)
2021-12-24 08:22:37 - Uchwała Nr XXVIII/321/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2022 rok; (PDF) (1.86 MB)
2021-12-24 08:22:56 - Uchwała Nr XXVIII/322/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin „Jeziorak”; (PDF) (278.53 kB)
2021-12-24 08:23:29 - Uchwała Nr XXVIII/323/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów przyjmowania i utrzymania psów z terenu Gmin (274.42 kB)
2021-12-24 08:23:54 - Uchwała Nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Susz; (PDF) (805.46 kB)
2021-12-24 08:25:21 - Uchwała Nr XXVIII/325/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 u (4.72 MB)
2021-12-24 08:26:09 - Uchwała Nr XXVIII/326/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; (1.89 MB)
2021-12-24 08:26:40 - Uchwała Nr XXVIII/327/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susza w obrębie geodezyjnym Susz-4, w rejonie (3.75 MB)
2021-12-24 08:27:32 - Uchwała Nr XXVIII/328/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomoc (702.77 kB)
2021-12-24 08:27:54 - Uchwała Nr XXVIII/329/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wynagrodzenia Burmistrza Susza; (PDF) (387.12 kB)
2021-12-24 08:28:13 - Uchwała Nr XXVIII/330/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Susz (944.89 kB)

Ilość odwiedzin: 2658
Nazwa dokumentu: 2021-12-21 XXVIII sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Iwona Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Iwona Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-12-24 08:04:35
Data udostępnienia informacji: 2021-12-24 08:04:35
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-24 09:03:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner