logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   minus PLATFORMA ZAKUPOWA
   minus ZMIANY OD 2021 R.
   minus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
   plus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W związku z pełną elektronizacją zamówień publicznych Gmina Susz prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych na platformie zakupowej OpenNexus.
W związku z powyższym postępowania prowadzone są na Profilu Nabywcy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/susz  
Wszystkie załączniki w szczególności SWZ wraz z załącznikami oraz wszelka korespondencja, składanie ofert, odbywać się będą na podanym powyżej Profilu Nabywcy.

Ilość odwiedzin: 2844
Nazwa dokumentu: PLATFORMA ZAKUPOWA
Osoba, która wytworzyła informację: RLZP.I - Ewa Karwowska
Osoba, która odpowiada za treść: RLZP.I - Ewa Karwowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2021-02-12 13:19:32
Data udostępnienia informacji: 2021-02-12 13:19:32
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-12 13:24:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner