logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
minus Budżet
   minus Majątek gminy
   minus Procedura uchwalania budżetu Gminy i Miasta Susz
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   minus 2020
      minus Projekt budżetu na 2020 rok
      minus Uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok
      minus informacja wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych
      minus Sprawozdania za 2020 r.
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączniku znajduje się treści:

 • Sprawozdania za I kwartał 2020 r.:
  • z wykonania dochodów (Rb-27S).
  • z wykonania wydatków (Rb-28S).
  • kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)
  • kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z)
  • o nadwyżce / deficycie (Rb-NDS)
 • Sprawozdania za II kwartał 2020 r.:
  • z wykonania dochodów (Rb-27S).
  • z wykonania wydatków (Rb-28S).
  • kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)
  • kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z)
  • o nadwyżce / deficycie (Rb-NDS)
 • Sprawozdania za III kwartał 2020 r.:
  • z wykonania dochodów (Rb-27S).
  • z wykonania wydatków (Rb-28S).
  • kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)
  • kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z)
  • o nadwyżce / deficycie (Rb-NDS)
 • Sprawozdania za IV kwartał 2020 r.:
  • z wykonania dochodów (Rb-27S).
  • z wykonania wydatków (Rb-28S).
  • kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)
  • kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z)
  • o nadwyżce / deficycie (Rb-NDS)
 • Bilanse jednostek, rachunki zysków i strat, zestawienie zmian funduszu oraz informacje dodatkowe za 2020:
  • Gmina Susz
  • Urząd Miejski w Suszu
  • Szkoła Podstawowa w Suszu
  • Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich
  • Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich
  • Przedszkole w Suszu

Załączniki do pobrania: 2020-05-12 12:07:25 - Sprawozdanie z wykonania dochodów za I kwartał 2020 r. (PDF) (4.56 MB)
2020-05-12 12:08:32 - Sprawozdanie z wykonania wydatków za I kwartał 2020 r. (PDF) (11.01 MB)
2020-05-12 12:09:20 - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2020 r. (PDF) (710.04 kB)
2020-05-12 12:10:39 - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2020 r. (PDF) (798.49 kB)
2020-05-12 12:10:07 - Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I kwartał 2020 r. (PDF) (857.07 kB)
2020-07-27 10:28:19 - Sprawozdanie z wykonania dochodów za II kwartał 2020 r. (PDF) (896.37 kB)
2020-07-27 10:28:50 - Sprawozdanie z wykonania wydatków za II kwartał 2020 r. (PDF) (1.51 MB)
2020-07-27 10:30:05 - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2020 r. (PDF) (349.69 kB)
2020-07-27 10:30:36 - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2020 r. (PDF) (90.63 kB)
2020-07-27 10:31:59 - Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za II kwartał 2020 r. (PDF) (246.05 kB)
2020-10-30 10:11:00 - Sprawozdanie z wykonania dochodów za III kwartał 2020 r. (PDF) (5.43 MB)
2020-10-30 10:13:36 - Sprawozdanie z wykonania wydatków za III kwartał 2020 r. (PDF) (12.30 MB)
2020-10-30 10:14:42 - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2020 r. (PDF) (697.85 kB)
2020-10-30 10:15:22 - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2020 r. (PDF) (862.37 kB)
2020-10-30 10:15:47 - Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za III kwartał 2020 r. (PDF) (832.33 kB)
2021-02-24 08:37:06 - Sprawozdanie z wykonania dochodów za IV kwartał 2020 r. (PDF) (813.33 kB)
2021-02-24 08:37:51 - Sprawozdanie z wykonania wydatków za IV kwartał 2020 r. (PDF) (1.35 MB)
2021-02-24 08:38:23 - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2020 r. (PDF) (263.94 kB)
2021-02-24 08:38:45 - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2020 r. (PDF) (158.93 kB)
2021-02-24 08:39:03 - Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za IV kwartał 2020 r. (PDF) (104.83 kB)
2021-06-01 09:04:52 - BILANS JEDNOSTKI GMINY SUSZ 2020 (PDF) (1.00 MB)
2021-06-01 09:05:14 - BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI GMINY SUSZ 2020 (PDF) (509.49 kB)
2021-06-01 09:05:57 - INFORMACJA DODATKOWA GMINY SUSZ 2020 (PDF) (4.06 MB)
2021-06-01 09:06:20 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI GMINY SUSZ ZA 2020 (PDF) (749.66 kB)
2021-06-01 09:06:48 - ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI GMINY SUSZ ZA 2020 (PDF) (630.79 kB)
2021-06-01 09:07:27 - BILANS JEDNOSTKI UM W SUSZU ZA 2020 (PDF) (1.06 MB)
2021-06-01 09:07:59 - INFORMACJA DODATKOWA UM W SUSZU ZA 2020 (PDF) (3.52 MB)
2021-06-01 09:08:26 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UM W SUSZU ZA 2020 (PDF) (781.87 kB)
2021-06-01 09:08:49 - ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU UM W SUSZU ZA 2020 (PDF) (700.52 kB)
2021-06-01 09:09:21 - BILANS JEDNOSTKI SP SUSZ ZA 2020 (PDF) (522.96 kB)
2021-06-01 09:09:54 - INFORMACJA DODATKOWA SP SUSZ ZA 2020 (PDF) (2.76 MB)
2021-06-01 09:11:41 - RACHUNEK ZYSKÓW I SRAT SP SUSZ ZA 2020 (PDF) (630.00 kB)
2021-06-01 09:12:06 - ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU JEDNSOTKI SP SUSZ ZA 2020 (PDF) (501.32 kB)
2021-06-01 09:13:03 - BILANS SP JAWTY WLK ZA 2020 (PDF) (526.42 kB)
2021-06-01 09:22:22 - INFORMACJA DODATKOWA SP JAWTY WLK ZA 2020 (PDF) (2.68 MB)
2021-06-01 09:22:52 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SP JAWTY WLK ZA 2020 (PDF) (618.52 kB)
2021-06-01 09:23:06 - ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU SP JAWTY WLK ZA 2020 (PDF) (510.15 kB)
2021-06-01 09:23:32 - BILANS JEDNOSTKI SP BABIĘTY WLK ZA 2020 (PDF) (534.12 kB)
2021-06-01 09:23:55 - INFORMACJA DODATKOWA SP BABIĘTY WLK ZA 2020 (PDF) (2.51 MB)
2021-06-01 09:24:11 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SP BABIĘTY WLK ZA 2020 (PDF) (625.26 kB)
2021-06-01 09:24:25 - ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU JEDNSOSTKI SP BABIĘTY WLK ZA 2020 (PDF) (508.79 kB)
2021-06-01 09:24:50 - BILANS JEDNOSTKI PRZEDSZKOLA W SUSZU ZA 2020 (PDF) (529.06 kB)
2021-06-01 09:25:21 - INFORMACJA DODATKOWA PRZEDSZKOLA W SUSZU ZA 2020 (PDF) (1.88 MB)
2021-06-01 09:25:39 - RACHUNEK ZYSKÓW STRAT PRZEDSZKOLE W SUSZU ZA 2020 (PDF) (625.60 kB)
2021-06-01 09:25:54 - ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI PRZEDSZKOLE W SUSZU ZA 2020 (PDF) (498.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6001
Nazwa dokumentu: Sprawozdania za 2020 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Fn.I - Bożena Chmielewska
Osoba, która odpowiada za treść: Fn.I - Bożena Chmielewska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2020-05-12 12:00:00
Data udostępnienia informacji: 2020-05-12 12:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-01 09:26:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner