logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 16 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 9/11 w miejscowości Huta”.
2. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Instalacja odnawialnego źródła energii instalacja paneli fotowoltaicznych „Jawty Wielkie PV” o mocy 8 MW, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlo
3. Obwieszczenie Ua.6733.9.2022
Dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV, obręb Bornice, gm. Susz.
4. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Jawty Małe, gmina Susz.
5. Obwieszczenie Ua.6733.6.2022
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie domu dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowania terenu, na działce nr 102/3, obreb 3, m. Sus
6. Obwieszcznie GOŚ.II.6220.4.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji przetwarzania materii organicznej w celu uzyskania materiału gwarantującego możliwość dalszego przetworzenia do wytwarzania peletu nawozowego”.
7. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 101/2 i 101/5 w obrębie Lubnowy Małe, gmina Susz”.
8. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 3/1, 4/1, 4/4 w obrębie Lubnowy Małe, g
9. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji odnawialnego źródła energii instalacja paneli fotowoltaicznych „Jawty Wielkie PV” o mocy 8 MW, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastr
10. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni PV – instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW”.
11. Obwieszcznie GOŚ.II.6220.10.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Centrum badań organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych – etap 1”
12. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2022
Dotyczy przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Mobilna linia do przetwarzania odpadów na terenie zakładu NOVAGO Sp. z o.o. w Różankach”.
13. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2, 16/6, 16/13, 84 (obręb 0005) w miejscowości Bronowo
14. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
Dotyczy przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działkach o nr ewid. 1, 54/1, 54/4 oraz 54/5 w obrębie Jawty Małe, g
15. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WĄDOŁY I, WĄDOŁY II” o łącznej mocy do 20 MW na działce nr ew. 19/1, obręb (0035) w miejscowoś
16. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 29/6, 35/2, 26/5 w obrębie Grabowiec, gm
17. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.8.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 16 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 9/11 w miejscowości Huta.
18. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działkach o nr ewidencyjnych 174, 175, 213 w obrębie
19. Obwieszczenie Ua.6733.7.2022
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 nr ILA3301A, zlokalizowanej na działce nr 121 obr. Jawty Wielkie, gm.
20. Obwieszczenie Ua.6733.8.2022
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbiórce starego i budowie nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w miejscowości Kamieniec, na dział
21. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 102200
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner