logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WĄDOŁY I”, „WĄDOŁY II” o łącznej mocy do 20 MW na działce o nr ew. 19/1 (obręb 0035) w obrębie ew. Wądoły
2. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa od jednej do dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Jawty Wielkie dz. 41, gm. Susz”.
3. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.23.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej Susz” o maksymalnej mocy zainstalowanej do 250 MW wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ew. (nr, obręb): 2/27
4. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.24.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW, wraz z techniczną infrastrukturą zlokalizowanej w miejscowości Falknowo, gmina Susz – działka 1/7”.
5. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.31.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo-Różnowo-Susz”.
6. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
Dotyczy przedsięwz.pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/4 obręb Zieleń, gm.Susz
7. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2, 16/6, 16/13, 84 (obręb 0005) w miejscowości Bronowo
8. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Centrum badań organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych – etap 1”,,
9. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2022
Dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 75 w obrębie Jakubowo Kisielickie, gmina S
10. Obwieszczenie Ua.6733.4.2023
Dot.: Budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania budynków gospodarczych (magazyn, warsztat, biuro) na dz. nr 60/30, 60/34, 60/36, 60/37, 70, obręb 0003, miasto Susz.
11. Obwieszczenie Ua.6733.1.2023
Dot.: Budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 56/7 i 56/8, obręb 0001 Adamowo,gm. Susz
12. Obwieszczenie Ua.6733.3.2023
Dotyczy ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: ,,Budowie i rozbiórce napowietrznej linii 15 kV, demontaż słupa energetycznego, na dz. nr 232, obręb 0001, miasto Susz’’.
13. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.7.2020
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce na 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2, 16/6, 16/13, 84 (obręb 0005) w miejscowo
14. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 167, 168, 169 oraz 170 w obrębie Lubnowy Małe, gmina S
15. Obwieszcznie Ua.6733.5.2023
Dotyczy ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: ,,Budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Słowiańskiej i Łąkowej: dz. nr 11, 167/2 - obręb 0005, dz. nr 202/9, 155/19
16. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 71 w obrębie Bornice, gmina Susz”.
17. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce na 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2, 16/6, 16/13, 84 (obręb 0005) w miejscowo
18. Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego OŚ-PŚ.726.4.2021
19. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
Dot.: Przedsięwzięcia polegającego na budowie od jednej do dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Jawty Wielkie, dz. 41. gmina
20. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 56, 58, 59, 60, 61/1, 70 oraz 126 w o
21. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 3/1, 4/1, 4/4 w obrębie Lubnowy Małe,
22. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 29/6, 35/2, 26/5 w obrębie Gra
23. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 174, 175, 213 w obrębie Jawty Małe, gm
24. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 101/2, 101/5 w obrębie Lubnowy Małe, g
25. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
Dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo-Różnowo-Susz”,
26. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Centrum badań organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych – etap 1”.
27. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 80 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą, z etapowaniem, w miejscowości Falknowo, gm. Susz, na dział
28. Obwieszczenie Ua.6733.3.2023
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:,, Budowie i rozbiórce napowietrznej linii 15kV wraz z demontażem słupa energetycznego na terenie działki nr 232, obręb 0001 S
29. Obwieszczenie Ua.6733.4.2023
Dotyczy ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:,, Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania budynków gospodarczych na terenie działek nr 60/30, 60/34
30. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 104838
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner