logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów z grupy 17 oraz przetwarzanie ich w mobilnej kruszarce i rozdrabniaczu”.
2. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: ,,Centrum badań organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych - etap 1 na działce nr 44, obręb 0004 Susz-4, gmina Miasto Susz .
3. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
Dotyczy przedsięwzięcia: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 20 MW na działce ewidencyjnej nr 70/1, obręb Krzywiec, gmina Susz” .
4. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
Dotyczy przedsięwzięcia: „Składowaniu kruszywa i materiałów sypkich na działce 16/19, obręb Bronowo, gmina Susz, powiat iławski, woj. warmińsko – mazurskie”.
5. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
Dotyczy przedsięwzięcia: „Budowie Elektrowni Słonecznej Susz” o maksymalnej mocy zainstalowanej do 250 MW wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ew.(nr, obręb): 2/27 i 7
6. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2024
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 17 (obręb 0016) w miejscowości Jakubowo Kisielickie, Gmina Susz”.
7. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie instalacji przetwarzania odpadów Bioelektra Group S.A. o moduł biosuszenia na terenie działki o nr ew. 2/19 obręb 31 w Różankach, gmina Susz, powiat iławski,
8. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2024
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 84 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 1/1, 9/4, 16/13 obr. Bronowo, gm. Susz”.
9. Zawiadomienie Burmistrza Susza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dotyczy lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: Przebudowie sieci kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Suszu, dz. nr 4/13 obręb 0005 i dz. nr 48/3 o
10. Zawiadomienie Burmistrza Susza
Dotyczy inwestycji celu publicznego polegającej na Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1297N w msc. Babięty Wielkie.
11. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
Dotyczy przedsięwzięcia oraz postanowienia o zawieszeniu postępowania pn.: „Zbieranie odpadów z grupy 17 oraz przetwarzanie ich w mobilnej kruszarce i rozdrabniaczu”
12. Obwieszczenie Ua.6730.54.2024
Dotyczy inwestycji polegającego na: rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, na terenie działki nr 43, obręb 0001, m. Susz.
13. Zawiadomienie Burmistrza Susza Ua.6730.55.2024
Dotyczy inwestycji polegającego na: budowie budynku gospodarczego wraz z wiatą na terenie dz. nr 2/20, obręb Piotrkowo, gm. Susz.
14. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania GOŚ.II.6220.16.2023
Dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji przetwarzania odpadów Bioelektra Group S.A. o moduł biosuszenia w Różankach, gmina Susz.
15. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
Dot. planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 24 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Jakubowie Kisielickim, gmina Susz.
16. Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Ua.6733.4.2024
Dot. Rozbiórki istniejącego mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1297N w msc. Babięty Wielkie, gm. Susz.
17. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 111241
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner