logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 24 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 104/2, 114/2, 115/1, 116, 117, 130/2, 142/3 oraz 1
2. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej Susz” o maksymalnej mocy zainstalowanej do 250 MW wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ew. (nr, obręb): 2/27
3. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 98 i 99/2 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz”.
4. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WĄDOŁY I”, „WĄDOŁY II” o łącznej mocy do 20 MW na działce nr ew. 19/1, obręb (0035) w miejscow
5. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Dotyczy „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Susz na lata 2024-2030”
6. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
Dotyczy postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.04.2023 r., znak: GOŚ.II.6220.3.2021.
7. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3/3 (obręb 0015) w miejscowości Huta, gmina Susz”.
8. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów Bioelektra Group S.A. o moduł biosuszenia na terenie dz. o nr ew. 2/19 obręb 31 w Różankach, gmina Susz, powiat iławski, wojewó
9. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.14.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 90 i 90/1 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz”.
10. Obwieszczenie Ua.6730.6.2024
Dotyczy inwestycji polegającego na: Budowie Biogazowni Rolniczej o mocy 0,5 MW na terenie dz. nr 13/10, obręb Bronowo, gm. Susz.
11. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającego na: Legalizacji obiektu budowlanego - garażu na terenie dz. nr 7/98, obręb Nipkowie, gm. Susz.
12. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.26.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WĄDOŁY I”, „WĄDOŁY II” o łącznej mocy do 20 MW na działce o nr ew. 19/1 (obręb 0025 ) w obrębie ew. Wądoł
13. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2024
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Suszu”.
14. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2024
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w celu uzyskania regranulatu (m. Różanki, Gmina Susz)”.
15. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 24 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 104/2, 114/2, 115/1, 116, 117, 130/2, 142/3 oraz 1
16. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3/3 (obręb 0015) w miejscowości Huta, Gmina Susz”.
17. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 108683
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner