logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2021
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.25.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.4.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2021
Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 176 w obrębie Różnowo,
2. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2021
dot. przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej w Bronowie, gm. Susz".
3. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.13.2021 - dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewidencyjnym 7/13, 7/32 obręb Bronowo, gmina Susz”.
4. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.25.2020
dot. planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 9/11 w miejscowości Huta”
5. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WĄDOŁY I”, „WĄDOŁY II” w obrębie ew. Wądoły, Gmina Susz.
6. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.4.2021
Dotyczy, planowanego przedsięwzięcia pn.: „Inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Karolewo, gmina Susz, powiat iła
7. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie wiaty do magazynowania odpadów oraz uzyskaniu zamiennego zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie placów magazynowych wchodzących w skład instalacji NOVAGO Sp.
8. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec – Ulnowo na odc. Olbrachtówko – Ulnowo”.
9. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
Dotyczy : Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WĄDOŁY I”, „WĄDOŁY II” o łącznej mocy do 20 MW na działce o nr ew. 19/1 (obręb 0035) w obrębie ew. Wądoły, Gmina Susz”,
10. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 98180
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner