logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.34.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.27.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.28.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.32.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.20.202
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.29.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.33.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.32.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.36.2021
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Ua.6733.1.2022
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.34.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.:" Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.37/1,38 (obręb 0029) w miejscowości Piotrkowo, gmina Susz (proj.Piotrkowo II)."
2. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.27.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW zlokalizowanej na działce nr 48/2 obręb Falknowo gmina Susz, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie”
3. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.28.2021
Dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej ... obręb ewidencyjny Jakubowo Kisielickie, położonej w gminie Susz.
4. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.32.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 7/15 w obrę
5. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.20.202
Dot.: Przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan zlokalizowanej w miejscowości Nipkowie, ... gm. Susz pow. iławski”
6. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.29.2021
Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce starego i budowie nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w msc. Kamieniec.
7. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.33.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej (EPV HUTA) o łącznej mocy do 55 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 13
8. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 18 MW ... w obrębie Jawty Małe oraz ... w obrębie Jawty Wielkie w Gminie Susz.
9. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.32.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 7/15 w obręb
10. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.36.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 58/12 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz”.
11. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Ua.6733.1.2022
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie łącznik ulicy Piastowskiej na dz. nr 83/7, 84, 88/6, 88/10, 88/14, 160/25, 181 obręb 5 m. Susz.
12. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 100431
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner