logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   minus 2014
      minus 2014-02-13 XXXIV sesja RM
      minus 2014-03-27 XXXV sesja RM
      minus 2014-05-13 XXXVI sesja RM
      minus 2014-06-12 XXXVII sesja RM
      minus 2014-07-03 XXXVIII sesja RM
      minus 2014-08-11 XXXIX sesja RM
      minus 2014-09-24 XL sesja RM
      minus 2014-10-29 XLI sesja RM
      minus 2014-11-28 I sesja RM
      minus 2014-12-18 II sesja RM
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XXXIX sesji RM Susz w dniu 11.08.2014: 

  • Uchwała Nr XXXIX/290/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla obszaru Gminy Susz
  • Uchwała Nr XXXIX/291/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 sieprnia 2014 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Susz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  • Uchwała Nr XXXIX/292/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 sieprnia 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Susz
  • Uchwała Nr XXXIX/293/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 sieprnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie gminy Susz
  • Uchwała Nr XXXIX/294/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 sieprnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 

 

Ilość odwiedzin: 7500
Nazwa dokumentu: 2014-08-11 XXXIX sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-08-11 18:00:00
Data udostępnienia informacji: 2014-08-20 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-27 09:30:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner