logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   minus 2013
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza  w miesiącu grudniu (w formacie PDF):  

 • Zarządzenie nr 133/2013 Burmistrza Susza z dnia 03.12.2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania zleconego Gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej polegającej na „Prowadzeniu Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu w latach 2014-2018”
 • Zarządzenie nr 134/2013 Burmistrza Susza z dnia 09.12.2013 r. w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej nr 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 135/2013 Burmistrza Susza z dnia 09.12.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Suszu, przy ul. Wodnej nr 1 wraz ze sprzedażą w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 137/2013 Burmistrza Susza z dnia 11.12.2013 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji  na realizację zadania zleconego Gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej polegającej na „Prowadzeniu Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu w latach 2014-2018”
 • Zarządzenie nr 138/2013 Burmistrza Susza z dnia 12.12.2013 r. w sprawie: odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszu.
 • Zarządzenie nr 139/2013 Burmistrza Susza z dnia 19.12.2013 r. w sprawie: nabycia gruntów niezabudowanych, położonych w Bornicach.
 • Zarządzenie nr 140/2013 Burmistrza Susza z dnia 23.12.2013 r. w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu położonych na terenie miasta Susz.
 • Zarządzenie nr 141/2013 Burmistrza Susza z dnia 27.12.2013 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 r.
 • Zarządzenie nr 142/2013 Burmistrza Susza z dnia 31.12.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie.
 • Zarządzenie nr 143/2013 Burmistrza Susza z dnia 31.12.2013 r. w sprawie: przeznaczenia do użyczenia zabudowaną nieruchomość, położoną w Suszu przy ul. Kościelnej 1 dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bratian.
 • Zarządzenie nr 144/2013 Burmistrza Susza z dnia 31.12.2013 r. w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości wraz z budowlami i urządzeniami.

Załączniki do pobrania: 2014-02-12 14:26:23 - Zarządzenie nr 133/2013 Burmistrza Susza z dnia 03.12.2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania zleconego Gminie przez administrację rządową z (53.42 kB)
2014-02-12 14:26:37 - Zarządzenie nr 134/2013 Burmistrza Susza z dnia 09.12.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej nr 1 wraz z oddaniem w użytk (31.06 kB)
2014-02-12 14:27:22 - Zarządzenie nr 135/2013 Burmistrza Susza z dnia 09.12.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Suszu, przy ul. Wodnej nr 1 wraz ze sprzedażą w użytkowa (34.06 kB)
2014-02-12 14:27:40 - Zarządzenie nr 137/2013 Burmistrza Susza z dnia 11.12.2013 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania zleconego Gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy spo (39.43 kB)
2014-02-12 14:27:56 - Zarządzenie nr 138/2013 Burmistrza Susza z dnia 12.12.2013 r. w sprawie: odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszu. (32.25 kB)
2014-02-12 14:28:09 - Zarządzenie nr 139/2013 Burmistrza Susza z dnia 19.12.2013 r. w sprawie: nabycia gruntów niezabudowanych, położonych w Bornicach. (28.12 kB)
2014-02-12 14:28:23 - Zarządzenie nr 140/2013 Burmistrza Susza z dnia 23.12.2013 r. w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu położonych na terenie miasta Susz. (40.37 kB)
2014-02-12 14:30:38 - Zarządzenie nr 141/2013 Burmistrza Susza z dnia 27.12.2013 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013 r. (17.48 MB)
2014-02-12 14:32:54 - Zarządzenie nr 143/2013 Burmistrza Susza z dnia 31.12.2013 r. w sprawie: przeznaczenia do użyczenia zabudowaną nieruchomość, położoną w Suszu przy ul. Kościelnej 1 dla Stowarzyszenia Rozwoju (25.81 kB)
2014-02-12 14:33:06 - Zarządzenie nr 144/2013 Burmistrza Susza z dnia 31.12.2013 r. w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości wraz z budowlami i urządzeniami. (71.98 kB)

Ilość odwiedzin: 5047
Nazwa dokumentu: Grudzień
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2014-02-12 14:24:00
Data udostępnienia informacji: 2014-02-12 14:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-12 14:33:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner