logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu skan obwieszczenia Burmistrza Susza dotyczące:

GOŚ.II.6220.16.2013 - Obwieszczenie o udziale społeczeństwa związku ze złożonym wnioskiem Zakładu Usług Komunalnych „USKOM sp. z o.o. w Mławie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części składowiska odpadów pozostałych po mechaniczno- biologicznym przetwarzaniu odpadów z komunalnych (SOP) polecającej na budowie i eksploatacji Okresowego Bioreaktora Beztlenowego o powierzchni 7,5ha wraz z instalacją energetycznego wykorzystania biogazu w miejscowości Różanki, gminy Susz”

Możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy i składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 16 grudnia 2013 r. do 07 stycznia 2014 r. w siedzibie tut. Urzędu.

Ilość odwiedzin: 7889
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o udziale społeczeństwa
Skrócony opis: GOŚ.II.6220.16.2013 USKOM w Mławie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia(...)Zapoznanie się z dokumentacją i składania uwag w terminie od 16.12.13 do 07.01.14r
Osoba, która wytworzyła informację: GOŚ.II - Rafał Młodawski
Osoba, która odpowiada za treść: GOŚ.II - Rafał Młodawski
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-12-16 10:49:00
Data udostępnienia informacji: 2013-12-16 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-02 10:10:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner