logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   minus 2013
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza  w miesiącu sierpniu w PDF (Adobe Acrobat)
 • Zarządzenie nr 91/2013 Burmistrza Susza z dnia 07.08.2013 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenie dotacji podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Susz w roku 2013.
 • Zarządzenie nr 92/2013 Burmistrza Susza z dnia 07.08.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 • Zarządzenie nr 93/2013 Burmistrza Susza z dnia 07.08.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 • Zarządzenie nr 94/2013 Burmistrza Susza z dnia 12.08.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w Suszu, przy ul. Koszarowej 15B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 95/2013 Burmistrza Susza z dnia 14.08.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Suszu, przy ul. Koszarowej 15C wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 96/2013 Burmistrza Susza z dnia 19.08.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Świętego Floriana.
 • Zarządzenie nr 97/2013 Burmistrza Susza z dnia 21.08.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w miejscowości Jawty Małe.
 • Zarządzenie nr 98/2013 Burmistrza Susza z dnia 23.08.2013 r. w sprawie trybu prac nad sporządzeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Susz na 2014 r. i nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Zarządzenie nr 99/2013 Burmistrza Susza z dnia 26.08.2013 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
 • Zarządzenie nr 100/2013 Burmistrza Susza z dnia 26.08.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111 Burmistrza Susza z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Suszu.
 • Zarządzenie nr 101/2013 Burmistrza Susza z dnia 26.08.2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.
 • Zarządzenie nr 102/2013 Burmistrza Susza z dnia 27.08.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzerwowej cześć działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Kajki. 

Załączniki do pobrania: 2013-09-23 14:43:08 - Zarządzenie nr 91/2013 Burmistrza Susza z dnia 07.08.2013 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenie dotacji podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy (48.50 kB)
2013-09-23 14:43:31 - Zarządzenie nr 94/2013 Burmistrza Susza z dnia 12.08.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w Suszu, przy ul. Koszarowej 15B wraz z oddaniem w użytkowan (31.81 kB)
2013-09-23 14:43:50 - Zarządzenie nr 95/2013 Burmistrza Susza z dnia 14.08.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Suszu, przy ul. Koszarowej 15C wraz z oddaniem w użytkowan (31.68 kB)
2013-09-23 14:44:11 - Zarządzenie nr 96/2013 Burmistrza Susza z dnia 19.08.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Świętego Flor (22.18 kB)
2013-09-23 14:44:43 - Zarządzenie nr 97/2013 Burmistrza Susza z dnia 21.08.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w miejscowości Jawty Małe. (24.18 kB)
2013-09-23 14:45:13 - Zarządzenie nr 98/2013 Burmistrza Susza z dnia 23.08.2013 r. w sprawie trybu prac nad sporządzeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Susz na 2014 r. i nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansow (779.00 kB)
2013-09-23 14:45:31 - Zarządzenie nr 99/2013 Burmistrza Susza z dnia 26.08.2013 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. (21.81 kB)
2013-09-23 14:45:49 - Zarządzenie nr 100/2013 Burmistrza Susza z dnia 26.08.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111 Burmistrza Susza z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu M (21.87 kB)
2013-09-23 14:47:40 - Zarządzenie nr 101/2013 Burmistrza Susza z dnia 26.08.2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. (16.29 MB)
2013-09-23 14:48:05 - Zarządzenie nr 102/2013 Burmistrza Susza z dnia 27.08.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzerwowej cześć działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Kajki. (20.81 kB)

Ilość odwiedzin: 4976
Nazwa dokumentu: Sierpień
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2013-09-12 10:48:23
Data udostępnienia informacji: 2013-09-12 10:48:23
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-23 14:48:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner