logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   minus 2013
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


   W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza  w miesiącu lutym w PDF (Adobe Acrobat)

 • Zarządzenie nr 7/2013 Burmistrza Susza z dnia 01.02.2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów, położonych w Falknowie od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Olsztyn.
 • Zarządzenie nr 8/2013 Burmistrza Susza z dnia 11.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w obrębie Adamowo.
 • Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Susza z dnia 12.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu z przeznaczeniem pod przydomowy ogródek, położonej w miejscowości Bronowo.
 • Zarządzenie nr 10/2013 Burmistrza Susza z dnia 12.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu z przeznaczeniem pod przydomowy ogródek, położonej w miejscowości Redaki.
 • Zarządzenie nr 11/2013 Burmistrza Susza z dnia 12.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu z przeznaczeniem pod przydomowy ogródek, położonej w miejscowości Redaki.
 • Zarządzenie nr 12/2013 Burmistrza Susza z dnia 12.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu z przeznaczeniem pod przydomowy ogródek, położonej w miejscowości Redaki.
 • Zarządzenie nr 13/2013 Burmistrza Susza z dnia 12.02.2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budę tu Unii Europejskiej.
 • Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Susza z dnia 15.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej.
 • Zarządzenie nr 15/2013 Burmistrza Susza z dnia 15.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Wodnej.
 • Zarządzenie nr 16/2013 Burmistrza Susza z dnia 15.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 11 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej Nr 27 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 17/2013 Burmistrza Susza z dnia 20.02.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Susz w 2013 r.
 • Zarządzenie nr 18/2013 Burmistrza Susza z dnia 25.02.2013 r. w sprawie nabycia gruntów niezabudowanych, położonych w Suszu, ul. Leśna.
 • Zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Susza z dnia 25.02.2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek wyłączonych z użytkowania w Urzędzie Miejskim w Suszu.
 • Zarządzenie nr 20/2013 Burmistrza Susza z dnia 25.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r.
 • Zarządzenie nr 21/2013 Burmistrza Susza z dnia 28.02.2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Susz w 2013 r.
 • Zarządzenie nr 22/2013 Burmistrza Susza z dnia 28.02.2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.

Załączniki do pobrania: 2013-05-22 07:38:29 - Zarządzenie nr 7/2013 Burmistrza Susza z dnia 01.02.2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów, położonych w Falknowie od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Olsztyn. (28.31 kB)
2013-05-22 07:38:42 - Zarządzenie nr 8/2013 Burmistrza Susza z dnia 11.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w obrębie Adamowo. (29.56 kB)
2013-05-22 07:43:50 - Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Susza z dnia 12.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu z przeznaczeniem pod przydomowy ogródek, po (24.18 kB)
2013-05-22 07:44:07 - Zarządzenie nr 10/2013 Burmistrza Susza z dnia 12.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu z przeznaczeniem pod przydomowy ogródek, po (24.18 kB)
2013-05-22 07:44:28 - Zarządzenie nr 11/2013 Burmistrza Susza z dnia 12.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu z przeznaczeniem pod przydomowy ogródek, po (24.18 kB)
2013-05-22 07:44:50 - Zarządzenie nr 12/2013 Burmistrza Susza z dnia 12.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu z przeznaczeniem pod przydomowy ogródek, po (24.25 kB)
2013-05-22 07:45:21 - Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Susza z dnia 15.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej. (21.50 kB)
2013-05-22 07:45:44 - Zarządzenie nr 15/2013 Burmistrza Susza z dnia 15.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Wodnej. (22.00 kB)
2013-05-22 07:46:04 - Zarządzenie nr 16/2013 Burmistrza Susza z dnia 15.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 11 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej Nr 27 wraz ze sprzedażą uła (26.43 kB)
2013-05-22 07:46:37 - Zarządzenie nr 18/2013 Burmistrza Susza z dnia 25.02.2013 r. w sprawie nabycia gruntów niezabudowanych, położonych w Suszu, ul. Leśna. (27.18 kB)
2013-05-22 07:48:41 - Zarządzenie nr 20/2013 Burmistrza Susza z dnia 25.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r. (15.60 MB)

Ilość odwiedzin: 5018
Nazwa dokumentu: Luty
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2013-05-22 07:27:32
Data udostępnienia informacji: 2013-05-22 07:27:32
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-22 07:49:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner