logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   minus 2013
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza  w miesiącu styczniu w PDF (Adobe Acrobat)

  • Zarządzenie nr 1/2013 Burmistrza Susza z dnia 02.01.2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów oraz opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych własnymi środkami komunikacji.
  • Zarządzenie nr 2/2013 Burmistrza Susza z dnia 08.01.2013 r. w sprawie nabycia gruntów niezabudowanych, położonych w Jawtach Wielkich.
  • Zarządzenie nr 2a/2013 Burmistrza Susza z dnia 08.01.2013 r. w sprawie upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczające poza rok budżetowy.
  • Zarządzenie nr 3/2013 Burmistrza Susza z dnia 09.01.2013 r. w sprawie ustalenia zasad naliczania waloryzacji i zwrotu kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. przez najemców lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Susz.
  • Zarządzenie nr 4/2013 Burmistrza Susza z dnia 09.01.2013 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
  • Zarządzenie nr 5/2013 Burmistrza Susza z dnia 09.01.2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  • Zarządzenie nr 6/2013 Burmistrza Susza z dnia 14.01.2013 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Susz w 2013 roku.

 

Ilość odwiedzin: 4944
Nazwa dokumentu: Styczeń
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2013-05-21 09:39:37
Data udostępnienia informacji: 2013-05-21 09:39:37
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-22 07:27:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner