logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dn. 25.03.2013 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
 
 
      Zgodnie z art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r.), Urząd Miejski w Suszu zawiadamia, że w dniu 18.03.2013 r. na wniosek Energa – Operator S.A., ul. Elektryczna 20; 82-300 Elbląg z upoważnienia, której działa Biuro Inwestycyjno – Projektowe tk.Inpro Tomasz Kraweć, ul. Smolki 17; 14-202 Iława zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie kolizji elektroenergetycznych, na dz. nr 48/3 obręb 4 115/6, 115/7 obręb 5 m. Susz.
 
              Jednocześnie informujemy o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni swoich wniosków i zastrzeżeń w/w sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suszu w pok. nr 207.
 

 

 
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski
 

Ilość odwiedzin: 7752
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Skrócony opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie kolizji elektroenergetycznych, na dz. nr 48/3 obręb 4 115/6, 115/7 obręb 5 m.
Osoba, która wytworzyła informację: Ua - Anna Bonkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ua - Anna Bonkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2013-03-25 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2013-03-26 13:04:29
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-12 07:52:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner