logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2020
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.2.2023
   minus Obwieszczenie Burmistrza Susza o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ua.6730.56.2023
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2023
   minus Obwieszczenie Rep.1167/OŚiP/23
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2023
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2003
      plus Obwieszczenia 2004
      plus Obwieszczenia 2005
      plus Obwieszczenia 2006
      plus Obwieszczenia 2007
      plus Obwieszczenia 2008
      plus Obwieszczenia 2009
      plus Obwieszczenia 2010
      plus Obwieszczenia 2011
      plus Obwieszczenia 2012
      minus Obwieszczenia 2013
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenie ulicznego w Suszu przy ul. Polnej
         minus Obwieszczenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej ....
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
         minus Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
         minus Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o udziale społeczeństwa
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenie ulicznego w Suszu przy ul. Polnej
Obszar decyzji dotyczy działek przy ul. Polnej nr 259/1, 260, 261, 262 obręb 1 m. Susz.
2. Obwieszczenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
IGR-II.7820.25.2011.KP - Obw. w sprawie budowy drogi wojewódzkiej nr 521 Iława-Susz.
3. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
4. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej ....
o mocy 998 kW na części działki o numerze ewid. 9/3, obręb nr 4 w gminie Susz.
5. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Oś.6220.3.2012-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kurnika” na działce ewidencyjnej nr 9/11 obręb 15 Huta, gm. Susz.
6. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie kolizji elektroenergetycznych, na dz. nr 48/3 obręb 4 115/6, 115/7 obręb 5 m.
7. Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
GOŚ.II.6220.4.2013 - Planowana inwestycja "Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu", ul. Leśna, działka 173/2, obręb 3 m. Susz-3, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
8. Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
GOŚ.II.6220.1.2013 - planowana „Rozbudowa zakładu produkcyjnego na działce nr 6/14 w miejscowości Babięty Wielkie gm. Suszu”.
9. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
W sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie skrzyżowania ul. Piastowskiej z łącznikiem z ul. Dworcową na dz. nr 139, 135, 136/3 obręb 5 m. Susz
10. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
GOŚ.II.6220.10.2013 "Budynek usługowy – trzystanowiskowy warsztat naprawczy samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną"
11. Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo
12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GOŚ.II.6220.3.2013 w dniu 25.09.2013r., wydana została decyzja dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Gospodarstwa Rolnego w Olbrachtówku” na działce ewidencyjnej nr 5/2 i 5/3, obręb 28.
13. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na dz. nr 4/11
14. Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
IGR.II.7820.21.2011.AB - Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 23.10.2013
15. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GOŚ.II.6220.11.2013 w dniu 27.09.2013r. wydana została decyzja dla planowanej "Utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – dla mieszkańców Gminy Susz"
16. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Nr rej. IGR-II.7820.1.16.2013 z dnia 02.12.2013 r. o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 521.
17. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa
GOŚ.II.6220.16.2013 USKOM w Mławie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia(...)Zapoznanie się z dokumentacją i składania uwag w terminie od 16.12.13 do 07.01.14r
18. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GOŚ.II.6220.13.2013 w dniu 30.10.2013 r. wpłynął wniosek BIOPAL Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego (...)

Ilość odwiedzin: 7633
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia 2013
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2013-01-03 07:42:02
Data udostępnienia informacji: 2013-01-03 07:42:02
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-03 07:43:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner