logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


  

 • Zarządzenie nr 172/2011 Burmistrza Susza z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia zabudowaną nieruchomość, położoną w Suszu przy ul. Kościelnej 1 dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu.
 • Zarządzenie nr 173/2011 Burmistrza Susza z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na Lata 2011-2020.
 • Zarządzenie nr 175/2011 Burmistrza Susza z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanych, położonych w Suszu Osiedle Janusz Korczaka.
 • Zarządzenie nr 176/2011 Burmistrza Susza z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie w 2012 kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 • Zarządzenie nr 177/2011 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Susza z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynku Oborny cywilnej w Urzędzie Miejski w Suszu.
 • Zarządzenie nr 178/2011 Burmistrza Susza z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie nr 179/2011 Burmistrza Susza z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz 2012-2024.
 • Zarządzenie nr 180/2011 Burmistrza Susza z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Susz na 2012 roku.
 • Zarządzenie nr 181/2011 Burmistrza Susza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie nr 182/2011 Burmistrza Susza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia cennika opłat czynszu za wynajem świetlic na Gminy i Miasta Susz w celu organizowania imprez rodzinnych i kulturowych.
 • Zarządzenie nr 183/2011 Burmistrza Susza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz.
 • Zarządzenie nr 184/2011 Burmistrza Susza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Susza za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów – mieszkańców Gmina Susz.
 • Zarządzenie nr 185/2011 Burmistrza Susza z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2011-2020.
 • Zarządzenie nr 186/2011 Burmistrza Susza z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2011.
 • Zarządzenie nr 188/2011 Burmistrza Susza z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Suszu na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 • Zarządzenie nr 189/2011 Burmistrza Susza z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień –publicznych o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro w Gminie Susz.
 • Zarządzenie nr 190/2011 Burmistrza Susza z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień –publicznych o wartości przekraczającej 14.000 euro w Gminie Susz oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Gminie Susz.
 • Zarządzenie nr 191/2011 Burmistrza Susza z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanych, położonych w Suszu Osiedle Janusza Korczaka.
 • Zarządzenie nr 192/2011 Burmistrza Susza z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Susz oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Zarządzenie nr 193/2011 Burmistrza Susza z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2011-2020.
 • Zarządzenie nr 194/2011 Burmistrza Susza z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.
 • Zarządzenie nr 195/2011 Burmistrza Susza z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu pod przydomowy ogródek, położonej w miejscowości Bałoszyce.
 • Zarządzenie nr 196/2011 Burmistrza Susza z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz.
 • Zarządzenie nr 197/2011 Burmistrza Susza z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2011-2020.
 • Zarządzenie nr 198/2011 Burmistrza Susza z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 r.
 • Zarządzenie nr 199/2011 Burmistrza Susza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie.
 • Zarządzenie nr 200/2011 Burmistrza Susza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego kasy Urzędu Miejskiego w Suszu.

Załączniki do pobrania: 2011-11-18 12:31:35 - Zarządzenie nr 172/2011 Burmistrza Susza z dnia 02.11.11 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia zabudowaną nieruchomość, położoną w Suszu przy ul. Kościelnej 1 dla MGOPS w Suszu. (25.25 kB)
2011-11-18 12:32:17 - Zarządzenie nr 173/2011 Burmistrza Susza z dnia 03.11.11 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na Lata 2011-2020. (278.09 kB)
2011-12-08 13:11:40 - Zarządzenie nr 174/2011 Burmistrza Susza z dnia 03.11.11 r. w sprawie zmian w budżecie (6.70 MB)
2011-11-18 12:35:51 - Zarządzenie nr 175/2011 Burmistrza Susza z dnia 03.11.11 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanych, położonych w Suszu Osiedle Janusz Korczaka. (41.06 kB)
2011-11-18 12:36:42 - Zarządzenie nr 176/2011 Burmistrza Susza z dnia 03.11.11 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie w 2012 kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. (37.25 kB)
2011-11-18 12:37:11 - Zarządzenie nr 177/2011 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Susza z dnia 07.11.11 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynku Oborny cywilnej w Urzędzie Miejski w Suszu. (29.87 kB)
2011-11-18 12:37:50 - Zarządzenie nr 178/2011 Burmistrza Susza z dnia 09.11.11 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. (118.84 kB)
2011-12-15 12:36:32 - Zarządzenie nr 179/2011 Burmistrza Susza z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz 2012-2024. (21.56 kB)
2011-12-15 12:38:05 - Zarządzenie nr 180/2011 Burmistrza Susza z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Susz na 2012 roku. (24.12 kB)
2011-12-15 12:39:36 - Zarządzenie nr 181/2011 Burmistrza Susza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. (122.95 kB)
2011-12-15 12:41:33 - Zarządzenie nr 182/2011 Burmistrza Susza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia cennika opłat czynszu za wynajem świetlic na Gminy i Miasta Susz w celu organizowania imprez rodzinnych i ku (51.81 kB)
2011-12-15 12:43:57 - Zarządzenie nr 183/2011 Burmistrza Susza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz. (29.75 kB)
2011-12-15 12:51:29 - Zarządzenie nr 184/2011 Burmistrza Susza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Susza za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów (62.10 kB)
2011-12-15 12:55:41 - Zarządzenie nr 185/2011 Burmistrza Susza z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2011-2020. (270.72 kB)
2011-12-15 13:01:55 - Zarządzenie nr 186/2011 Burmistrza Susza z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2011. (6.19 MB)
2011-12-15 13:00:45 - Zarządzenie nr 188/2011 Burmistrza Susza z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Suszu na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. (62.18 kB)
2012-01-09 14:01:29 - Zarządzenie nr 189/2011 Burmistrza Susza z dnia 02.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień –publicznych o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro w Gminie Susz. (715.50 kB)
2012-01-13 14:57:29 - Zarządzenie nr 190/2011 Burmistrza Susza z dnia 02.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień –publicznych o wart przekr 14 tys EURO oraz Regulaminu Pracy Kom. Przetargowej (1.49 MB)
2012-01-09 14:06:35 - Zarządzenie nr 191/2011 Burmistrza Susza z dnia 02.12.2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanych, położonych w Suszu Osiedle Janusza Korczaka. (50.43 kB)
2012-01-09 14:10:38 - Zarządzenie nr 192/2011 Burmistrza Susza z dnia 07.12.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Susz oraz Studium Uwarunkowań i Kieru (25.75 kB)
2012-01-09 14:12:22 - Zarządzenie nr 193/2011 Burmistrza Susza z dnia 13.12.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2011-2020. (272.28 kB)
2012-01-09 14:16:00 - Zarządzenie nr 194/2011 Burmistrza Susza z dnia 13.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. (6.80 MB)
2012-01-09 14:24:25 - 195. Zarządzenie nr 195/2011 Burmistrza Susza z dnia 15.12.2011 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu pod przydomowy ogródek, położonej w (25.50 kB)
2012-01-09 14:27:32 - Zarządzenie nr 196/2011 Burmistrza Susza z dnia 16.12.2011 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz. (30.43 kB)
2012-01-09 14:30:34 - Zarządzenie nr 197/2011 Burmistrza Susza z dnia 20.12.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2011-2020. (331.34 kB)
2012-01-09 14:34:32 - 198. Zarządzenie nr 198/2011 Burmistrza Susza z dnia 20.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 r. (6.20 MB)
2012-01-09 14:38:25 - Zarządzenie nr 200/2011 Burmistrza Susza z dnia 30.12.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego kasy Urzędu Miejskiego w Suszu. (22.75 kB)

Ilość odwiedzin: 13807
Nazwa dokumentu: 2011
Osoba, która wytworzyła informację: Br.
Osoba, która odpowiada za treść: Br.
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-11-02 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-11-02 14:01:14
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-13 14:59:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner