logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Susz, dn. 06.05.2011 r. 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
 
     Zgodnie z art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r.), Urząd Gminy i Miasta w Suszu zawiadamia, że w dniu 15.04.2011 r. na wniosek Inwestora – Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. ul. Wałowa 41/43; 80-858 Gdańsk Rejon Dystrybucji Gazu w Elblągu, ul. Czerniakowska 8; 82-300 Elbląg, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, na dz. nr 70, 72/1, 72/2 obręb 2 m. Susz.
 
 
 
     Jednocześnie informujemy o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni swoich wniosków i zastrzeżeń w/w sprawie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Suszu w pok. nr 111 A.

 

 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 8388
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Skrócony opis: Dnia 15.04.2011 r. na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie m. Susz.
Osoba, która wytworzyła informację: Ua. Anna Bonkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ua. Anna Bonkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-05-06 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-05-13 10:21:22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-25 08:12:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner