logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE OGÓLNE > Dane podstawowe

 RODZAJ:  GMW - Gmina miejsko-wiejska
 POWIAT:  iławski 
 WOJEWÓDZTWO:  warmińsko-mazurskie
 ADRES:  ul. Wybickiego 6
 KOD:  14-240
 MIEJSCOWOŚĆ:  SUSZ
 KONTAKT:  URZĄD MIEJSKI

   (55)2786015, (55)2786221, (55)2786107, (55)2786111,
504 126 759 - Punkt Kosultacyjny Gminnej Komisjiu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    (55) 2786222
  susz@susz.pl
  BIP https://bip.susz.pl
  https://susz.pl  

 OBSZAR MIASTA I GMINY 

 259 km²

 w tym: OBSZAR MIASTA:

 7 km²

 OBSZAR GMINY:

 252 km²
 LICZBA LUDNOŚCI  11 964 mieszkańców*

w tym: MIASTO:

 5 296 mieszkańców*

GMINA:

 6 668 mieszkańców*
 SOŁECTWA  29
 RADY OSIEDLOWE    4

 LICZBA RADNYCH:

 15

* dane GUS z 1.01.2022

Zmiana nazw JST

Zgodnie z uchwałą Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27.04.2011 dot. zmiany statutu naszej jednostki samorządowej informuję, iż z dniem 18 czerwca 2011 roku będą miały zastosowanie nw. nazwy:

  • Gmina i Miasto Susz otrzymuje nazwę "Gmina Susz"
  • Urząd Gminy i Miasta Susz otrzymuje nazwę "Urząd Miejski w Suszu"
  • Burmistrz Gminy i Miasta Susz otrzymuje nazwę "Burmistrz Susza"
  • Skarbnik Gminy i Miasta Susz otrzymuje nazwę "Skarbnik Gminy Susz"
  • Sekretarz Gminy i Miasta Susz otrzymuje nazwę "Sekretarz Gminy Susz"

RYS HISTORYCZNY:

     Miasto Susz zostało zbudowane zapewne w pierwszym 10-leciu XIV w. Wybór podyktowany był dogodnymi warunkami terenowymi - na niewielkim pagórku. Miasto zostało rozplanowane - zgodnie z naturalnymi warunkami terenowymi - w kształcie kolistym o średnicy 220 m i otoczone murem i rowem. Mur został zbudowany do połowy z kamieni polnych a reszta z cegły. Wzmocniono go 17 wieżami.
      Od XVI w. do muru miejskiego dobudowywano domy, które popularnie nazywano podmurkami. Do dziś zachowały się tylko jego fragmenty. Do miasta prowadziły trzy bramy: od wschodu Szpitalna, od zachodu Prabucka - jako bramy główne; trzecia brama zwana Wodną prowadziła do jeziora miejskiego. Środek miasta zajmował rynek, z którego pod kątem prostym rozchodziły się ulice. Wewnątrz miasta wzdłuż murów biegła ulica obwodowa, a poza murami i rowem - droga.
      Od 1818 Susz był siedzibą powiatu Suskiego. Herb Susza to Święta Rozalia z pięcioma różami - symbolizującymi pięć miast powiatu: Iławę, Biskupiec Pomorski, Kisielice, Prabuty. Dziś Św. Rozalia z jedną różą.
      Pod koniec XIX w. miasto zaczęło się rozwijać. W 1876r. wybudowano dworzec kolejowy. Następował rozwój przestrzenny w kierunku osiedla prabuckiego i wzdłuż drogi kisielickiej. W 1881-1882 r. wzniesiono budynek dla szkoły podstawowej a w 1901 r. budynek poczty. Dwa lata później wybudowano koszary wojskowe przy drodze do Nipkowa a w 1904 r. zbudowano gazownię i zainstalowano oświetlenie gazowe. W 1910 r. obok szkoły wybudowano halę gimnastyczną oraz urządzono boisko sportowe, a cztery lata później założono sieć kanalizacyjną. W Suszu mieszkało wtedy 664 katolików, w tym 550 Niemców i 94 Polaków oraz 95 Żydów. Żydzi mieli swoją synagogę i cmentarz.
      Dalszy rozwój miasta przebiegał następująco: w 1924 r. wzdłuż jeziora założono promenadę, uporządkowano dawny park i wybudowano podium dla orkiestry. Dwa lata później wybudowano boisko sportowe z halą (przy ul. Leśnej). W latach 1928-1929 obok budynku szkoły podstawowej postawiono nowy gmach, do którego przeniesiono szkołę podstawową, a w starym budynku założono 6-klasową szkołę średnią.
 

Ilość odwiedzin: 79290
Nazwa dokumentu: Dane podstawowe
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2003-06-30 08:24:36
Data udostępnienia informacji: 2003-06-30 08:24:36
Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-08 10:13:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner